Invandrarkandidater vid kommunalval i Helsingfors – röstmagneter eller bara namn på listorna?

I Finland har det än så länge forskats ganska lite i hur kandidater med invandrarbakgrund klarat sig i politiska val och vilken betydelse de haft för sina partiers valframgång. En artikel i senaste numret av tänktanktidskriften Kvartti dryftar dessa frågor. Artikeln bygger på data från Helsingfors vid senaste kommunalval, år 2017.

Sammanlagt fick invandrarkandidaterna i Helsingfors sex mandat i stadsfullmäktige. Det är sju procent av mandaten, att jämföra med att invandrarkandidaterna fick bara 5,5 procent av alla röster som avgivits vid valet. Doktorsstuderande Veikko Isotalo konstaterar i sin artikel att invandrarkandidaternas större representation i fullmäktige (än deras andel av rösterna) handlar om att vissa enskilda kandidater fått stora mängder röster och därför placerat sig högt upp på partiernas listor.

De områden där invandrarkandidaterna fick flest röster varierade märkbart beroende på parti, om än det i regel främst handlade om röstningsområden i östra Helsingfors. Isotalo påpekar också att invandrarkandidaterna skapade förhållandevis färre kandidattestprofiler än kandidaterna från ursprungsbefolkningen.

Övriga teman: helsingforshushållens ekonomi och folks upplevda trygghet

Artiklarna i Kvartti handlar också om hur helsingforsborna upplever sin egen ekonomi och hur deras pengar räcker, och för vad det utkomststöd som utbetalats åt helsingforsbor används. Bland övriga teman återfinns också upplevd trygghet bland helsingforsborna och var det finns ställen som upplevs otrygga. Även förvärvsarbetande under läsåret bland skolelever analyseras.

Kvartti, utgiven av Helsingfors stad, utkommer fyra gånger om året med färsk stadsforskning om Helsingfors samt analyser av stadens statistik.

Läs hela Kvartti 1/2019