Flerspråkig information.

Information om coronaviruset på flera språk

Staden har producerat instruktioner på flera språk som särskilt gäller hälsovårdstjänsterna. Flerspråkig information finns också på övriga myndigheters webbsidor.

Stadens nyheter på finska, svenska, engelska och ryska

Du kan följa stadens nyheter gällande coronaviruset på hel.fi på finska, svenska, engelska och ryska. På webbsidorna finns alltid hälsovårdstjänsternas senaste anvisningar.

Information om coronaviruset på engelska

Information om coronaviruset på ryska

Information om coronaviruset på finska

Information om coronaviruset på svenska

Kommunikation på andra språk

Gör så här om du misstänker att du fått coronaviruset

Om du kan, gör självbedömningstestet på finska eller svenska på tjänsten omaolo.fi.

Du finner anvisningar på de ovannämnda coronavirussidorna på finska, svenska, engelska och ryska.

Du finner anvisningar för din situation på franska, somaliska, ryska, turkiska, kurdiska (sorani) och dari på följande sida:

Anvisningar för den som befinner sig i karantän

För att begränsa coronavirusepidemin kan personer som blivit exponerade för sjukdomen försättas i karantän. Med hjälp av karantän försöker man bryta smittkedjorna och fördröja spridningen av epidemin i Finland.

Du finner karantänsinstruktioner på de ovannämnda coronavirussidorna på finska, svenska, engelska och ryska.

Du finner anvisningar gällande karantän på franska, somaliska, ryska, turkiska, kurdiska (sorani) och dari på denna sida:

Videor

Det har gjorts videor om hur man skyddar sig mot coronaviruset och om arrangemangen i skolor och daghem samt videor för den som återvänder från utlandet. Dessa videor innehåller anvisningar och finns på ryska, arabiska och somaliska. Du finner videorna på Helsingfors Youtube-kanal.

Nationell officiell information

Institutet för hälsa och välfärd THL informerar nationellt

Institutet för hälsa och välfärd THL skickar under våren anvisningar till varje hem. Anvisningarna handlar om hur man förebygger att coronaviruset sprids och om vård av coronapatienter i hemmet.

Anvisningarna finns redan nu på många språk på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbsidor,

InfoFinland.fi förmedlar information om myndigheternas anvisningar

Undantagsläget orsakar förändringar i många av myndigheternas tjänster. Myndigheterna publicerar material om coronaviruset på många språk. Du finner länkar till nationell översatt information på InfoFinland.fi.

Information about the novel coronavirus: Stay at home and practice good hygiene - Pysyttele kotona ja muista hyvä käsi- ja yskimishygienia

Foto: Marja Väänänen, Helsingfors stad