Fotocollage där tre leende människor tittar mot läsare. Färggrann grafik i bakgrunden.

Idéer från OmaStadi utvecklas tillsammans

Under perioden 12.1–30.4.2021 kommer idéerna att utarbetas till röstningsbara förslag på webbplatsen omastadi.hel.fi och i verkstäder i samarbete med stadsborna och stadens sakkunniga.

I oktober ifjol lämnade stadsborna in 1463 idéer genom OmaStadi. Innan årsskiftet lyckades staden utvärdera alla idéer. På basis av OmaStadis kriterier kom 1150 idéer vidare till följande skede. Till näst kommer man att samarbeta för att utveckla idéerna till röstningsbara förslag. En idé kan endast gå till omröstning om man lämnar in ett förslag om den som uppfyller kriterierna på webbplatsen omastadi.hel.fi.

Samutvecklingen inleds med Alueraksa-workshopar

Idéerna kommer att utarbetas till röstningsbara förslag genom att utveckla dem tillsammans med områdets andra invånare och stadens sakkunniga. Först startas Alueraksa-workshoparna, som ordnas 25.1–4.2.2021.

Målet med Alueraksa-workshoparna är att ta upp förslagen på webbplatsen OmaStadi tillsammans med de andra stadsborna som lämnat in idéer och kombinera idéerna. Alla stadsbor som lämnat in idéer för ett visst område som uppfyller OmaStadis kriterierna bjuds in till Alueraksa-workshoparna. Även andra stadsbor som är intresserade av samutveckling är välkomna. Alueraksa-evenemangen ordnas via webben.

Anmäl dig till Alueraksa-workshoparna.

Teemaraksa-evenemang ordnas i mars

Efter Alueraksa-workshoparna fortsätter samutvecklingen på webbplatsen OmaStadi, i mindre arbetsgrupper och under Teemaraksa-evenemang som ordnas i mars.

I Teemaraksa-evenemangen deltar förutom de som lämnat i förslagen också stadens sakkunniga. Målet med Teemaraksa är att färdigställa förslagen före kostnadsberäkningen och omröstningen.

Man kan öppna upp förslag på webbplatsen 11.1–28.2.2021. Förslagen som öppnats kan redigeras fram till 30.4.2021.

Staden erbjuder invånarna stöd i att delta på bland annat bibliotek och invånarhus. Stadslotsen vet mest om områdets förslag och samutvecklingen, och hen erbjuder hjälp och stöd för att utveckla förslagen. Stadslotsarnas kontaktuppgifter och viktig information om samutvecklingen finns på webbplatsen omastadi.hel.fi.

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Under hösten 2020 startades andra omgången av OmaStadi. I oktober fick stadsborna komma med idéer som staden kommer att använda 8,8 miljoner euro till. Det kom in 1463 idéer. De mest populära temana var motion och friluftsliv, parker och natur, den byggda miljön samt gemenskap.

Tidtabell för Alueraksa-workshoparna:

Östra stordistriktet 25.1.2021 kl. 17.30–19.30
Sydöstra stordistriktet 26.1.2021 kl. 17.30–19.30
Södra stordistriktet 27.1.2021 kl. 17.30–19.30
Hela Helsingfors 28.1.2021 kl. 17.30–19.30
Norra stordistriktet 1.2.2021 kl. 17.30–19.30
Mellersta stordistriktet 2.2.2021 kl. 17.30–19.30
Västra stordistriktet 3.2. 2021 kl. 17.30–19.30
Nordöstra stordistriktet 4.2.2021 kl. 17.30–19.30

Läs mer:

OmaStadi

Bekanta dig med idégrupperna på ditt område

Anmälningslänk till Alueraksa-workshoparna

Stadsdelarnas stadslotsar

Foto: KMG, Helsingfors stad

Publicerad 11.1 och updaterad 22.1.