Foto: Pertti Nisonen

Idag tar stadsfullmäktige upp frågan om att grunda en ny strategiavdelning

Vid stadsfullmäktiges sammanträde som börjar kl. 18 behandlas bl.a. ändringar i stadens förvaltningsstadga, omorganisering av stadskansliet och precisering av de biträdande borgmästarnas befogenheter.

På fullmäktiges föredragningslista finns grundandet av en ny strategiavdelning. Enligt planen ska avdelningens uppgifter bestå av strategisk utveckling av staden, styrning av digitalisering och informationsförvaltning samt statistik- och forskningsverksamhet och internationella ärenden.

Vid sammanträdet behandlas även projektplanen för köpoptionen för M300-metrotåg.

Dessutom behandlas några ärenden som bordlades förra sammanträdet.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller följas på plats på fullmäktigesalens läktare, ingång vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Efter sammanträdet kan man läsa om besluten i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta

Det går också att bidra till diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

 

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 09.10.2019

Helsingforskanalen