Kampanjbild utlyses familjefrid i Finland.

I Finland deklareras familjefrid

I många familjer hotar spänningarna att leda till utbrott på grund av den exceptionella situationen. Därför utlyses familjefrid i Finland.

Proklamationen om utlysandet av familjefrid uppmanar alla att ta vara på familjens välmående under dessa svåra tider. Proklamationen är utformad av Glasskör barndom och Helsingfors arbetsgrupp för våldsförebyggande i nära relationer (Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä). Proklamationen om familjefrid påminner oss om att det finns hjälp att få om familjefriden bryts. Kampanjens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

”Låt proklamationen om familjefrid bli en gest som förhoppningsvis får människorna i sina hem att tänka bortom detta ögonblick,” betonar Minna Ilva, projektchef för A-klinik-stiftelsens Glasskör barndom.

Proklamationen har inspirerats av utlysandet av julfrid och den läses upp av skådespelaren Tommi Korpela. Familjefriden utlyses på kanal MTV3 lördagen 4 april kl. 21.55 strax innan Tians nyheter. Efter detta syns proklamationen också på Yles kanaler.

”Situationen är eldfängd i många familjer som inte tidigare varit berörda av våld i nära relationer. För att inte tala om de familjer som redan har en våldsam historia”, säger Kaisa Ketola, ordförande i Helsingfors arbetsgrupp för våldsförebyggande i nära relationer.

”Alla kan med egna ögon se på de tomma hyllorna att nu hamstras alkohol mer än vanligt. Detta i kombination med den eldfängda situationen innebär definitivt en fara om man inte kan hålla fattningen,” säger Ilva.

Kampanjwebbplatsen perherauhanjulistus.fi kommer att publiceras på lördag i samband med utlysandet av familjefrid. Där finns information om aktörer som erbjuder hjälp med låg tröskel. Behöver man, ska man genast söka hjälp.

"Att söka hjälp när man känner att ens eget beteende verkar okontrollerbart är ofta det mest effektiva sättet att förebygga tragedier," påminner Ketola.

Förutom A-klinik-stiftelsens aktiviteter för Glasskör barndom och Helsingfors stad är Alko involverad i att möjliggöra kampanjen som en del av sin uppgift att förebygga alkoholrelaterade skador i sitt arbete som ansvarsfull samhällsaktör.

Utlysning av familjefrid