Foto: Jussi Hellsten

I Helsingfors Strandsommar kan vem som helst vara evenemangsarrangör

Helsingfors stad uppmuntrar att organisera evenemang på sina stränder. Föreningen Yhteismaa ry (gemensam grund), känd bland annat för Städdagen, Middag under Helsingfors himmel, tjänsten Nappi Naapuri och ett antal andra projekt som främjar gemenskapsandan och ledig stadskultur, provar en ny verksamhetsmodell tillsammans med staden. I sommar kan vem som helst komma med idéer och organisera sitt eget evenemang för allmänheten på 13 utvalda stränder i Helsingfors utan tillståndsförfarande, endast med en anmälan.

Idéen om Strandsommaren fick sin början redan under sommaren 2015 då representanter för Yhteismaa hörde om Helsingfors stadsplaneringskontors nya sommarutställning Vattenbryn. Ett av motiven för utställningen var att berätta om Helsingfors över 130 kilometer långa strandlinje.

"Då jag hörde de där 130 kilometer uttalat högt, tänkte jag igen att ett dylikt mirakel finns väl inte någon annanstans i världen och dessutom så att det till råga på allt är öppet för alla stadsbor. Det här är även globalt sett unikt. Vi började komma med idéer tillsammans med stadsplaneringskontorets Meri Louekari om hur vi kan uppmuntra helsingforsborna att bekanta sig med den här gemensamma skatten. Vi beslutade att hitta på ett sätt med hjälp av vilket vi får stadsborna att njuta av sommaren längs med vår strandlinje, såväl i öster som väster", säger Yhteismaas Tanja Jänicke som utvecklat konceptet Strandsommar.

Stadsplaneringskontoret tände på idén och bollade utmaningen vidare till byggnadskontoret, som ansvarar för största delen av stadens gemensamma lokaler. Byggnadskontoret gillade också idén och respresentanterna för polisen och räddningsverket var också välvilliga.

Sommaren 2016 har också Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning anslutit sig till krafterna bakom Strandsommaren.

"Idén var så bra att vi ville bära delansvaret för att göra det möjligt att organisera evenemanget också i framtiden. Vi hoppas att människorna inspireras och utnyttjar möjligheten", uppmuntrar Päivi Munther, sakkunnig på näringslivsavdelningen.

Anmäl ditt evenemang smidigt på Rantakesä130km.fi

På strandlinjen har 13 sinsemellan olika platser valts ut till evenemangsområden. I de här objekten tillämpas i stället för tillståndsförfarandet ett anmälningsförfarande, vilket gör det enkelt och smidigt för vem som helst att organisera ett evenemang.

Strandlinjen kan bjuda på små eller stora saker längs med sommaren. Evenemangssäsongen börjar på Helsingforsdagen den 12 juni och fortsätter till 11 september.

Evenemang kan anmälas smidigt på webbplatsen för Strandsommaren och inga separata tillstånds behövs. Evenemangen måste dock vara öppna för alla och avgiftsfria och inga "röjningsfestivaler" eller kommersiella evenemang tas upp på evenemangskartan.

Vid behov bistår Yhteismaa evenemangsarrangörerna med råd och hjälp också i fråga om praktiska saker, men varje producent ansvarar själv för sitt evenemang. "Vi utgår från att då vi ger möjligheten att använda det gemensamma stadsrummet på ett behagligt sätt, så tar gänget på lika vis också ansvar för de gemensamma platserna", tror Tanja Jänicke.

"De förnyade webbsidorna har öppnats och nu väntar vi med spänning på hurdana evenemang som uppenbarar sig på kartan" funderar Yhteismaas Pauliina Seppälä som är med och ansvarar för upprätthållandet av evenemangskonceptet.

 

Upplysningar

Facebook-sida 
Rantakesä#yli130km 

Strandsommarens webbplats och karta över evenemangsplatserna
rantakesa130km.fi

Strandsommaren började med en utställning på Plattformen år 2015