Helsingfors stad öppnar ett tillfälligt digitalt serviceställe i Berghälls ämbetshus.

I Berghäll öppnas ett temporärt digiserviceställe som har öppet för alla

Helsingfors stad öppnar ett tillfälligt digitalt serviceställe i Berghälls ämbetshus för de stadsbor som inte har egen datamaskin eller smarttelefon för att uträtta ärenden med på nätet. Motsvarande tjänst finns även i Kontupiste i Gårdsbacka. Behovet för ytterligare ett serviceställe har vuxit eftersom coronakrisen orsakat att många tjänster nu endast finns på nätet, och att många serviceställen som normalt erbjudit dylik tjänst, har stängt. Servicestället öppnar på fredagen 15 maj.

Med kunddatorerna på Berghälls serviceställe kan man kolla sin e-post, fylla i blanketter, söka information, uträtta ärenden på e-tjänster och vid behov skanna och printa ut. Det finns fyra kunddatorer och användningstiden är 30 minuter per kund ifall det är kö. Man kan komma till servicestället utan tidsbeställning, och vid eventuellt köande skall man beakta säkerhetsavstånden. Det temporära servicestället fungerar tills bibliotekens kunddatorer åter tas i bruk.

På servicestället får man vid behov rådgivning av stadens digiteam och bibliotekens personal. I Kontupiste finns också en digistödsperson på plats.

Alla säkerhetsaspekter, från desinficering av händer och datorer till säkerhetsavstånd, har tagits i beaktande både i Berghäll och i Gårdsbacka.

Berghälls digiserviceställe (Berghälls ämbetshus, Andra Linjen 4 A) har öppet från och med 15.5. på vardagar kl. 10-16.
Kontupiste (Gungbrädsgränden 4 B) betjänar vardagar kl. 9-16. I Kontupiste finns en kunddator.

Staden erbjuder förutom digiserviceställen även digitalt distansstöd. Begäran för digitalt stöd tas emot på tre sätt:

  • per telefon på Helsingfors-infons telefonnummer 09 310 11111 (må-to kl. 9–16, fre kl. 10-15)
  • via chatten på Hel.fi eller Neuvonta.hel.fi
  • via nätblanketten på Digituki.hel.fi

Foto: Marja Väänänen