Människor på restaurangen.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona föreslår strängare restaurangbegränsningar för statsrådet

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona föreslår för statsrådet att restaurangbegränsningarna ska fortsätta efter den 15 november 2021. Dessutom borde restaurangernas öppettider begränsas mer än nu och utskänkningen avslutas tidigare än nu. Med hänsyn till den kommande festsäsongen borde också matrestaurangers begränsningar utvidgas genom att minska det största tillåtna antalet kundplatser begränsa samt deras öppettider.

Behovet av sjukhusvård har ökat i huvudstadsregionen och specialsjukvårdens belastning har ökat. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona uppskattar att epidemins våglika natur, den långsammare ökningen i vaccinationstäckningen samt hotet av en starkare ökning av sjukhusbelastningen förutsätter nya inriktade och effektiva begränsningsåtgärder för att behärska epidemin.

Restaurangbegränsningarna borde i princip vara i kraft över julen för att de ska kunna ha en inverkan på epidemins undulation och för att de inte ska avskaffas mitt under festsäsongen.

Restaurangerna har möjlighet att befrias från begränsningarna genom att kräva coronapass av sina kunder. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona uppmuntrar restauranger att utnyttja coronapasset fullt ut redan inom de gällande begränsningarna.

Nödvändigheten av att använda ansiktsmask betonas i synnerhet för ovaccinerade i alla offentliga lokaler inomhus och för hela befolkningen inom kollektivtrafiken och inomhus i lokaler där många människor vistas nära varandra.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona

Foto: Jussi Ratilainen / (c) Sofia Future Farm