Det är ljust på Nordsjö metrostation. Foto: Saara Vuorjoki, Helsingfors stads materialbank.

Huvudstadsregionens äldreråd tog igen ställning till HST:s seniorrabatter

Äldreråden i Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla godkände ett ställningstagande till slopande av tidsbegränsningen på HST:s seniorrabatt vid sitt gemensamma möte på Vanda stadshus den 22 oktober.

Sedan våren 2019 har alla huvudstadsregionens invånare som fyllt 70 år fått 50 procents rabatt på en enkelbiljett mellan kl. 9 och 14.

Huvudstadsregionens äldreråd anser att tidsbegränsningen på rabatten ska slopas i sin helhet. Äldreråden anser att tidsbegränsningen är onödig och ökar byråkratin. Dessutom undviker pensionärerna rusningstider alltid när det är möjligt, såsom också alla andra. Det finns många rörlighetsbehov vilkas klockslag man inte kan välja själv: till exempel vård av barnbarn, eskortering av barn i daghemsåldern, frivilligverksamhet och samhällsdeltagande. Dessutom ordnas flera hobbyer utanför klockslagen 9–14 och vanligen får man inte heller själv välja tidpunkten för sina hälsovårdsbesök.

Bekämpningen av klimatförändringen och den hållbara trafikpolitiken förutsätter att privatbilismen ska minskas. Många av huvudstadsregionens ca 200 000 invånare i pensionsåldern äger en personbil och använder den – vid behov också under rusningstider. En seniorrabatt på heltid skulle få många av pensionärerna att välja kollektiva trafikmedel. Detta skulle minska antalet personbilar och äldre privatbilister.

Huvudstadsregionens äldreråd tog också hösten 2018 ställning till HST:s zonreform och seniorbiljetten, som då togs i bruk.

Läs mer:

Huvudstadsregionens äldreråds ställningstagande

Ställningstagandet hösten 2018