Människor i bio.

Nya metoder för att stävja coronaepidemin – rekommendation om att undvika privata tillställningar med över 20 personer och att förutsätta användning av munskydd på idrotts- och kulturevenemang

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona beslutade vid sitt möte den 8 oktober 2020 om nya lokala åtgärder för att stävja spridningen av coronaepidemin.

Corona sprids för närvarande på ett oroväckande sätt i familjetillställningar och i privata tillställningar. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar fortsättningsvis starkt att särskild försiktighet och återhållsamhet ska iakttas när man ordnar privata tillställningar och att man tillsvidare inte ordnar privata tillställningar alls med över 20 personer. Rekommendationen berör också höstens studentfester och fester under julen.

Dessutom uppmärksammade gruppen säkerheten i stora idrotts- och kulturevenemang. Koordinationsgruppen för coronaviruset har dessutom tidigare rekommenderat att enskilda näringsidkare ska kräva att deras kunder använder munskydd i alla i deras utrymmen och tillställningar. Rekommendationen gäller näringsidkare vars utrymmen används för att träffa kunder, till exempel butiker, köpcentrum, kulturtjänster och idrottsevenemang. Städerna sänder ett gemensamt brev till alla sektorer som ordnar stora evenemang. I brevet framhäver man betydelsen av att följa säkerhetsanvisningarna och att det är viktigt att använda munskydd samt uppmuntrar starkt att rekommendera användning av munskydd i deras tillställningar. Arrangörerna av tillställningar och evenemang svarar för att säkerheten för hälsan förverkligas.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona strävar efter att hitta nya lokala sätt att stävja epidemin. Samtidigt vill man stöda att samhället kan hållas öppet. Huvudstadsregionen är nu i epidemins upptrappningsfas. Alla social- och hälsovårdsministeriets bestämmelser och rekommendationer för upptrappningsfasen har verkställts i regionen. De nya rekommendationerna och åtgärderna koncentreras särskilt på att förebygga att epidemin sprids i privata och offentliga tjänster samt på privata tillställningar. De lokala rekommendationerna och restriktionerna kompletterar de riksomfattande bestämmelserna och rekommendationerna.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HNS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.