Människor med munskydd.

Huvudstadsregionen gav riktlinjer för nya sätt för att stävja coronaepidemin

En rekommendation om att bära munskydd på arbetsplatsen och ett förslag om att en förpliktigande bestämmelse utfärdas för användning munskydd på publikevenemang.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona beslöt vid sitt möte om nya lokala åtgärder för att stävja spridningen av coronaepidemin. Målet är att med lokala och regionala medel lyckas bromsa epidemins spridning och samtidigt stödja samhället att vara öppet.

I detta skede är koordinationsgruppen för corona inte för en storskalig övergång till distansundervisning eller en storskalig nedstängning av fritidstjänsterna. I stället vill man se att användningen av munskydd görs mer obligatorisk, att instruktionerna för säkerhetsavstånd och hygien faktiskt efterföljs och att det införs en strängare kontroll för att begränsa spridningen av epidemin. Befintlig praxis för att vid behov övergå till undantagsarrangemang inom den grundläggande utbildningen har visat sig fungera. Omfattande övergång till distansundervisning ser man som en sista utväg för att stävja epidemin.

Gruppens nya beslut och riktlinjer bygger på den epidemiologiska situationsbilden och det faktum att epidemin för närvarande sprider sig särskilt inom hobbyer och på arbetsplatser.

Användningen av munskydd

Användning av munskydd rekommenderas redan nu alltid för alla som är över 15 år i kollektivtrafiken, i allmänna utrymmen (som butiker och köpcenter) och på evenemang. Dessutom rekommenderas användning av munskydd i läroanstalter på andra stadiet, högskolor och i ungdomsarbetet samt för social- och hälsovårdspersonal i patient- och kundarbete.

Koordineringsgruppens nya riktlinje rekommenderar användning av munskydd också på alla andra arbetsplatser, särskilt i situationer där människor träffar varandra i större utsträckning (till exempel möten, pausutrymmen, gemensamma lokaler) och när säkerhetsavstånd, rotation av användningen av lokaler eller andra hygien- och säkerhetsarrangemang inte går att ordna, och när det inte finns särskilda orsaker, till exempel av medicinska skäl, att inte använda munskydd.

Gruppen rekommenderar också att föräldrar använder munskydd när de vistas i lokalerna för småbarnspedagogik, till exempel när de lämnar eller hämtar barn på dagis.

Publikevenemang

Enligt beslutet som Regionförvaltningsverket i Södra Finland (ESAVI) har fattat kan tillställningar med över 50 personer ordnas inomhus och på en avgränsad yta utomhus om säkerheten kan garanteras genom att man följer instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd THL och undervisnings- och kulturministeriet.

Enligt huvudstadsregionens städer, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Institutet för hälsa och välfärd THL skulle det vara motiverat att utfärda en ny förpliktande bestämmelse redan i oktober, som skulle innebära att inomhus- och utomhusevenemang för mer än 20 personer endast kan ordnas ifall man förutsätter att alla bär munskydd (både kundtjänstpersonal och allmänheten) under hela tillställningen, och att endast hälften av evenemangslokalens platser är i bruk. Gruppen anser att det som krävs är en förpliktande bestämmelse för hela huvudstadsregionen till slutet av november, eftersom en sådan är kraftigare än en rekommendation utfärdad av en kommun. Det officiella beslutet i ärendet fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland (ESAVI).

Evenemangens och tillställningarnas arrangörer har ansvar för att hälsosäkerheten tryggas.

Privata tillställningar

Koordinationsgrupp för corona fortsätter att starkt rekommendera att man vidtar särskild omsorg och återhållsamhet när man ordnar privata tillställningar och att man tills vidare inte alls ordnar privata tillställningar med fler än 20 personer.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HNS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för sin behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.


Foto: Lauri Eriksson, HRT