Huvudstadsregionens koordinationsgrupp håller pressinfo i Helsingfors.

Huvudstadsregionen har beredskap om epidemiläget eventuellt tilltar

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona berättade om epidemiläget och -prognosen i en presskonferens den 13 november samt om samarbete och beredskap för att hejda epidemin. Gruppen rekommenderar också att tillsvidare undvika privata tillställningar med över 10 personer. Rekommendationen har tidigare berört tillställningar med över 20 personer.

I presskonferensen gick man igenom gällande centrala begränsningar och rekommendationer i regionen.

Regionens koordinationsgrupp för coronaviruset bestämde förra veckan att all personal i grundskolorna rekommenderas använda ansiktsmask i arbetet. Rekommendationen publicerades den 9 november och den berör lärare och övrig personal i skolorna i Helsingfors, Esbo, Vanda ja Grankulla. Idag offentliggjorde man även en ny rekommendation som berör privata tillställningar där man sänkte gränsen för personantalet från 20 till tio. Rekommendationen berör bland annat tillställningar för studerande, höstens studentfester och fester under julen. I gruppens beredning finns även en rekommendation för personalen inom småbarnspedagogiken.

Coronaepidemiläget har varit relativt jämnt i huvudstadsregionen under de senaste veckorna. Trots gällande åtgärder har det under den senaste tiden funnits tecken på en ökning av epidemiläget. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har förberett nya rekommendationer och åtgärder som snabbt kan tas i bruk när epidemiläget förutsätter det. Nya åtgärder kan alltså genomföras redan nu i upptrappningsfasen av epidemin innan en eventuell spridningsfas.

Åtgärderna gör verkan i bland annat kollektivtrafiken, fritidsintressen, kulturtjänster och skolor

Användning av ansiktsmask i regionens kollektivtrafik har ökat betydligt. Enligt HRT:s uppföljning beror användningsaktiviteten på vilken tid på dygnet det är, och fler använder ansiktsmask under rusningstid. Förra veckan använde i medeltal 54 % av kunderna som observerades ansiktsmask. 

Enligt uppföljning av THL, VR och HRT är antalet smittfall fortfarande noll i trafikmedlen. För att behålla läget på en god nivå gäller fortfarande stark rekommendation om att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken.

Hur fungerar begränsningarna i praktiken? – Se erfarenheter från videon

I videorna nedan berättar man om inverkan av coronabegränsningar och rekommendationer i kollektivtrafiken, fritidsintressen. kulturtjänster och skolor.

Kollektivtrafik

Fritidsverksamhet, exempel Sportkvarnen och träningsverksamheten för Kisa-Veikot i Helsingfors

Kulturtjänster, exempel Iso Omena biblioteket i Esbo.

Skolor, exempel Sottungsby gymnasium i Vanda.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Mer information

Foto: Heikki Nummi

Tillsammans mot coronaviruset