Foto: Hanne Salonen, Riksdagen

Huvudstäderna i de nordiska länderna är värdeliberala, Gröna har det största stödet i Helsingfors

Huvudstäderna i de nordiska länderna har många likheter om utgångspunkten är resultaten i de senaste parlamentsvalen.  Huvudstäderna förefaller vara mer värdeliberala än i övriga delar av landet i genomsnitt. Däremot var de socialkonservativa och högerpopulistiska partiernas stöd lägre i huvudstäderna än i övriga delar av landet.

Det här framgår av den färska publikationen 2019 års riksdagsval i Helsingfors (på finska).

Jämförelsen mellan valresultaten i de nordiska huvudstäderna (exkl. Island) gjordes nu för första gången och i jämförelsen framgick skillnader också mellan städerna. De grönas eller miljöpartiernas stöd var tydligt högst i Helsingfors och Köpenhamn. I Helsingfors hade De gröna ett stöd på 23,5 procent och i Köpenhamn var det sammanräknade stödet för de två partier som kan klassificeras som miljöpartier nära 20 procent. I Stockholm och Oslo stannade de motsvarande partiernas andel betydligt under tio procent.

Helsingforsarna röstade aktivare än i 2015 års riksdagsval

I Helsingfors ökade röstningsaktiviteten i jämförelse med 2015 års riksdagsval. Nu var valdeltagandet 71,9 procent då det i valet 2015 var 69,4 procent. Även förhandsröstningen var livligare än i det tidigare riksdagsvalet. Valdeltagandet ökade i nästan alla valdistrikt i Helsingfors.

För första gången i sin historia var De gröna (Gröna förbundet), som grundades 1987, det största partiet i Helsingfors valdistrikt i riksdagsvalet. I de tidigare valen har Samlingspartiet varit det största partiet.

På den politiska kartan enligt distrikt (34 distrikt) är de största partierna Samlingspartiet (14 distrikt), De gröna (13 distrikt), Socialdemokraterna (6 distrikt) och Sannfinländarna (Jakobacka distrikt). Anmärkningsvärt är ökningen i De grönas stöd i västra stordistriktets distrikt, där De gröna är det största partiet med undantag av Munksnäs distrikt. I de tidigare valen har Samlingspartiet varit det största partiet i västra stordistriktet.

I det senaste valet var Samlingspartiet det största partiet i södra, norra och sydöstra stordistrikten och i Östersundoms stordistrikt samt i Parkstads distrikt i nordöstra stordistriktet och i Botby i östra stordistriktet. SDP var det största partiet i nordöstra och östra stordistriktens distrikt, med undantag av de ovannämnda distrikten.

Länk till publikationen (på finska): Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä