På en cykeltur i en sommargrön stad. Foto: Maarit Hohteri, Helsingfors stads materialbank.

Hur hörs pensionärernas röst i Helsingfors?

En diskussion mellan företrädare för Helsingfors stads äldreråd och stadens ledning kan ses som direktsändning på Helsingforskanalen onsdagen 15 maj klockan 17–19.

Äldrerådet är stadens gemensamma diskussionsforum för helsingforsare i pensionsåldern. Samtidigt fungerar äldrerådet som en intressebevakare för de äldre. Äldrerådet deltar också i beredningen av välfärdsprogrammet för äldre, Stadens seniorprogram.

 Helsingfors äldreråd har bjudit företrädare för stadens ledning att diskutera om påverkningsmöjligheterna för invånare i pensionsåldern i Helsingfors. I diskussionen deltar åtminstone biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa, biträdande borgmästaren för kultur- och utbildningssektorn Nasima Razmyar, biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen och som representant för social- och hälsovårdssektorn direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Seija Meripaasi. Diskussionsmötets ordförande är ordföranden för äldrerådet Laura Varjokari.

Kvällens diskussionsteman är bland annat: Hur har äldrerådets deltagande i beredningen av seniorprogrammet realiserats? Hur kan man säkerställa att växelverkan utvecklas så att den fungerar ännu bättre? Och hur kan pensionärorganisationernas röst höras ännu bättre? I Helsingfors finns flera aktiva pensionärsorganisationer med tusentals medlemmar. De vill aktivt delta i att utveckla staden.

Diskussionsmötet kan ses som direktsändning på Helsingforskanalen 15.5.2019 klockan 17–19.

Tillställningen kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Det är inte möjligt för allmänheten att delta i diskussionsmötet.


DELA