Hösten i Sveaborg. Foto: Förvaltningsnämnden för Sveaborg / Super Otus

Svara på enkäten: Hur fungerande är Helsingfors som bostadsort?

Helsingfors har som mål att vara världens bäst fungerande stad. Genom en kort enkät vill Helsingfors stad samla in erfarenheter från invånarna om hur det känns att bo och leva i Helsingfors. Hur smidig är vardagen här?

Invånarnas praktiska erfarenheter av livet är viktiga för staden. För att Helsingfors ska kunna skapa en bättre stad och bygga upp smidigare tjänster är det nödvändigt att få direkt respons från invånarna.

”Helsingfors stads vision är att vara världens bäst fungerande stad, och skapa de bästa förutsättningarna för ett urbant liv för sina invånare och besökare. Helsingfors vill vara bättre varje dag så att helsingforsarnas liv är trivsammare och behagligare. Berätta vad vi har lyckats i och vad vi inte har lyckats i”, uppmuntrar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Tycker du alltså att Helsingfors är internationellt, naturnära eller roligt? Urbant, prydligt, nyskapande, tryggt, jämlikt, serviceinriktat eller dynamiskt? Hur sannolikt skulle du rekommendera Helsingfors som bostadsort för dina bekanta som bor annanstans?

Enkätresultaten kommer att utnyttjas i uppföljningen av hur Helsingfors stadsstrategi genomförs och för att utveckla staden.

Alla helsingforsare som har fyllt 18 år får svara på enkäten. Förutom en öppen webbenkät samlas svar in också genom telefonintervjuer.

Det är meningen att i fortsättningen genomföra enkäten, som nu genomförs för första gången, två gånger om året. Helsingforsbarometerns resultat publiceras i början av år 2020 på stadens webbsidor och i Helsingfors stads tidning Kvartti.


Foto: Förvaltningsnämnden för Sveaborg / Super Otus