Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om detaljplaner för Havshamnen och Kvarnbäcken

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen för vattenområdet framför Eira, Ulrikasborg och Brunnsparken. Ändringen gäller badstrands-, närrekreations- och vattenområden och en båthamn samt Brunnsparkens båthamn, d.v.s. Södra och Norra Ugnsholmen, Skifferholmen, Skiffergrundet och Flisholmen samt vattenområdet omkring dessa.

Avsikten är att göra det möjligt att utveckla öarna som ett betydande segel- och rekreationscentrum. Med detaljplanelösningen har man i synnerhet strävat efter att tillgodose behovet av nya byggnader, vågbrytare och bryggor som betjänar verksamheten, rekreationen, båtlivet och kappseglingen vid Ugnsholmarna, Skifferholmen, Skiffergrundet och Flisholmen.

Detaljplaneändringen bidrar i synnerhet till att förbindelserna till öarna förbättras samt att seglings- och rekreationsområdena fungerar.

Området Björnjägaren i Kvarnbäcken fick en detaljplan

Detaljplanen och detaljplaneändringen för Björnjägaren gäller ett område i sydvästra Kvarnbäcken och norra Hertonäs. Avsikten är att göra det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde som baserar sig på Spårjokern och som sömlöst inlemmas i den befintliga miljön både på Hertonäs och Kvarnbäckens sida. Samtidigt planeras kompletteringsbyggande även på området norr om Filarvägen.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde för cirka 2 700 nya invånare med lokaler för kommersiella och offentliga boendetjänster. Med detaljplanen har man särskilt strävat efter att hitta en lösning för en helhet som omfattar ett effektivt bostadsområde i en trevlig skala, ett skogsområde som bevaras och en mångsidig trafiklösning.

Området Björnjägaren kallas hädanefter Björnklippan.

Gruppmotion och övriga ärenden

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde även den gruppmotion som socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp hade väckt om att minska köerna till icke-brådskande vård inom primärvården.

Fullmäktige godkände de ändringar i 2022 års budget som medförs av att verksamheten i Helsingfors stads trafikaffärsverk bolagiseras samt antecknade uppföljningsrapporten 2022 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 (BM-programmet).


Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.