Helsinki Cup spelas.

Helsinki Cup för 2020 ordnas på sommaren

Helsinki Cup, som arrangeras årligen, kommer att ordnas även på sommaren 2020. Helsingfors stad har tillsammans med åtskilliga andra experter förordat att turneringen ordnas.

Regeringen i Finland har tidigare meddelat att idrottsevenemang får börja ordnas med specialarrangemang och att hobbyverksamhet får sättas igång åter från och med 1 juni. Bollförbundets juniorserier kommer igång liksom även serierna på de övre tävlingsnivåerna. Med denna linjedragning samt diskussioner med Helsingfors stad och hälsomyndigheterna som stöd, har Helsinki Cups styrelse beslutit att sommarens 2020 Helsinki Cup anordnas.

Helsingfors stad har i sitt beslut från den 25 maj uttryckt att man förordar att turneringen ordnas och att man starkt kommer att vara med i att understöda evenemangets trygga genomförande.

” Vi var alla av den åsikten att vi sakta vill återvända mot det normala, och att ordna Helsinki Cup är en stark indikation om det. Deltagarnas hälsa kommer att fortsättningsvis tas i beaktande i allt vi gör och vi har gjort olika undantagsarrangemang som stöder tryggheten, så att det inte är riskabelt för någon att delta i evenemanget”, berättar Kirsi Kavanne, verkställande direktör för Helsinki Cup.

Till undantagsarrangemangen hör bl.a. att internationella lag inte alls är med i turneringen i år på grund av resebegränsningar och den rådande situationen. Mängden fotbollslag från andra orter ytterom Nyland har även begränsats väsentligt.

Helsinki Cup tar i bruk även ett stort antal andra avvikande arrangemang för att säkerställa allas trygghet och hälsa. Bl.a. öppningen av cupen och turneringsdiscot ordnas inte, tiden att komma till och bort från planen mellan matcherna har förlängts och åskådarmängden har begränsats. Åskådarna erbjuds dock möjligheten att se matcherna via egen skärm, då de streamas.

Information om andra undantagsarrangemang och mer exakt information om turneringen ges senare.

Mer om ämnet:

helsinkicup.fi På finska

Bild: Aiko Lohtander, Helsingfors stad