Gyllenen Helsingforsmedaljenrna 2020.

Helsingforsmedaljen i guld till tio meriterade medborgare med coronaårets specialmotiveringar

Helsingfors stad belönar tio personer med gyllene Helsingforsmedaljer den 5 december 2020. I år har de belönade personerna trots coronaårets utmaningar förtjänstfullt arbetat för Helsingfors eller gjort Helsingfors känt vid arbete i internationella uppdrag.

De gyllene Helsingforsmedaljerna är stadens högsta utmärkelse och stadsstyrelsen beslutar årligen om utdelandet av dem. Traditionellt har medaljerna överlämnats i samband med Helsingforsdagen den 12 juni, men på grund av coronaårets undantagstillstånd flyttades utdelningen till slutet av året.

”Den mest fungerande staden i världen skapas av olika slags människors handlingar inom företag, kultur, idrott, vetenskap, konst och samarbeten. I de utmärkelser som delas ut idag vill vi lyfta fram de som har mod att agera och genomföra, trots den krissituation som coronaviruset orsakat. De prisbelönta visar engagemang till samhället och gemensamma aktiviteter – de här är egenskaper som är oersättliga i coronastriden. Var och en av de prisbelönta har med sitt eget agerande fört fram Helsingfors grundkaraktär i form av stabilitet, ansvarsfullhet, trygghet och pålitlighet, samtidigt som de lever kraftfullt i tiden och bemöter dess krav”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Mottagarna av Helsingforsmedaljerna i guld år 2020

Journalisten och medborgaraktivisten Maryan Abdulkarim är en av Finlands mest kända aktivister inom antirasistisk verksamhet och feminism. Tack vare Abdulkarims arbete och yttranden har Helsingfors vaknat bättre till de förändringar som den allt mångformigare staden kräver. Stadens inkludering och jämlikhet är centrala förutsättningar även för Helsingfors återhämtning från coronakrisens sociala effekter. 

Staden New Yorks kommissarie för internationella frågor  Penny Abeywardena har tillsammans med Helsingfors haft ett långvarigt samarbete rörande rapportering av hållbar utveckling. Abeywardena har personligen främjat uppkomsten av ett globalt nätverk för ansvarsfulla städer och gjort Helsingfors arbete med främjande av hållbar utveckling mer synligt i världen. Under coronakrisen har betydelsen av det internationella samarbetet mellan städerna framträtt ännu mer än tidigare.

Riskkapitalisten och grundaren av sommarkaféet Siili  Jyri Engeström är en av två grundare av den sociala nätverkstjänsten Jaiku. Han har gjort en betydande karriär inom teknologiföretag i Silicon Valley och grundat det populära sommarkaféet Siili i Kottby. Engeström verkar som riskkapitalist i initialfasen vid investmentbolaget Yes VC i San Francisco. Engeström har drivit på Helsingfors internationalisering och varit en av vårt startup-samfunds mest ljusstarka ambassadörerna ute i världen. Mitt i coronaepidemin behöver Helsingfors tro på ny tillväxt och stadens startup-ekosystem en central roll i skapandet av den.

Verkställande direktören för Helsinki Cup Kirsi Kavanne arrangerade det omtyckta evenemanget sommaren 2020, trots de utmaningar som coronavirusepidemin orsakade. Turneringsorganisationen lyckades fint med att ta hand om spelarnas, publikens, personalens och turneringens övriga deltagares hälsa. Arrangörerna hade även bra beredskap för att förutom följa utvecklingen av coronavirussituationen även reagera på den med nödvändiga försiktighetsåtgärder. Ungefär tusen lag anmälde sig och för dem var den inhemska toppturneringen sommarens höjdpunkt. Under undantagstillstånd orkar man bättre när normala aktiviteter fortsätter. Helsinki Cup skapade glädje omkring sig efter en tung vår.

Pensionären Tarmo Kontunen har redan under flera års tid utfört frivilligarbete och under coronatiden osjälviskt hjälpt sina grannar på Silvervägens servicehus, Norra Haga servicecentral och i hela området Norra Haga. Han har till exempel lånat en rullstol från staden för att ta med sin granne till butiken. I Kontunens frivilligarbete utkristalliseras den anda som coronaviruset har skapat där man hjälper andra och arbetar för samma mål. 

Filmregissören Virpi Suutari är en av Finlands mest kända dokumentärfilmare, som även har varit konstnärsprofessor och direktör för DocPoint-festivalen. I sina filmer har Suutari fört fram Helsingfors många ansikten, allt från ungas marginalisering till Alvar Aaltos arv. Kultur och konst har en viktig roll i individers och hela samhällets återhämtning från en krissituation. Suutaris verk inger hopp om framtiden och hjälper oss att förstå varandra bättre.

Journalisten Paavo Teittinen har sedan år 2014 arbetat på Helsingin Sanomat och profilerat sig som en författare av arbetsdryga, omsorgsfullt uppbyggda, undersökande artikelserier. Han har främjat kvalitetsjournalismens betydelse under en tid då stadsborna har tillgång till ett stort utbud av felaktig information. Teittinen har tillsammans med sina kollegor exempelvis avslöjat teaterbranschens personkult, utrett omfattande utnyttjande av arbetare på nepalesiska restauranger, fört fram arbetsförhållandena i städbranschen, samt skrivit om hederskontroll och hedersrelaterat våld i Finland.

Projektledaren Heikki Turkka är aktivt verksam i Stationens Barn rf och har deltagit i utvecklandet av otaliga nya och innovativa former av ungdomsarbete. Sådana här projekt är bland annat Pasila-projektet där man arbetar som stöd för unga som uppvisar symptom genom brott, gatuförlikning, uppsökande ungdomsarbete i offentliga och halvoffentliga rum, Walkers-verksamheten, Friends-programmet och K–0-verksamheten där man utreder allvarliga, infekterade mobbningssituationer i skolor. Med sitt arbete deltar Turkka i förhindrandet av coronakrisens negativa sociala effekter i Helsingfors.

Företagaren Merja Valo har under många år arbetat som grönsakshandlare i Hagnäshallen. På våren genomförde Valo hemkörning av såväl sina egna, som även andra handlares produkter till sina stamkunder, varav en stor del tillhör riskgrupperna. Coronakrisen har slagit hårt på Helsingfors tjänstesektor och Valo har visat exempel på ett fördomsfritt sätt att betjäna sina kunder i Helsingfors i en utmanande situation.

Professor Olli Vapalahti från Helsingfors universitet är specialläkare inom klinisk mikrobiolog och har forskat om coronavirusets genetiska mutation ända sedan början av epidemin. Vapalahti och hans forskningsgrupp har sökt efter nya läkemedelsbehandlingar mot coronaviruset tillsammans med ett internationellt forskarsamfund. Vapalahti har gett ett ansikte åt forskarsamhället, som snabbt har övergått från långsiktig grundforskning till tillämpad forskning. Vid sidan om sitt forskningsarbete jobbar Vapalahti med virusdiagnostik i laboratoriet vid Helsingfors universitetssjukhus.

Titta på videon för att höra vilka slags tankar Helsingforsmedaljens mottagare har om de mål och motiv som styr dem (längd 14:18)