HelsinkiBiennial Vallisaari

Helsingforsbiennalen samlar bildkonstnärer på Skanslandet sommaren 2020

Det internationella evenemanget för samtidskonst, Helsingforsbiennalen, ordnas för första gången sommaren 2020 på Skanslandet i Helsingfors. På biennalen kan stadens invånare och turister ta del av högklassig bildkonst från Finland och världen.

”I Finland skapas och visas samtidskonst som väcker internationellt intresse. Biennalen ger bra möjligheter att i ännu högre grad lyfta fram finländska konstnärer och samtidigt visa konst av internationellt berömda konstnärer i Helsingfors”, HAM Helsingfors konstmuseum  museidirektör Maija Tanninen-Mattila är glad över det nya viktiga konstevenemanget.

”Skanslandet är en spännande och även internationellt unik plattform för ny konst. Ön skapar en unik och speciell möjlighet för möten mellan allmänheten och konsten”, säger Tanninen-Mattila.

I Helsingforsbiennalen deltar ca 30 konstnärer som offentliggörs våren 2020. Konstnärerna har inbjudits till Skanslandet för att skapa nya konstverk i och utanför lokaler på Skanslandet eller för att ställa ut tidigare konstverk.

Huvudkuratorer för konstevenemanget är HAMs utställningschef Pirkko Siitari och chefen för offentlig konst Taru Tappola.
”De platsbundna konstverken för en dialog med ön och tar upp motiv relaterade till den”, säger Pirkko Siitari.

Biennalen är en bra orsak att bekanta sig med Helsingfors skärgård

Helsingforsbiennalen som ordnas på Skanslandet är en del av Helsingfors maritima strategi som syftar till att göra Helsingfors skärgård mer attraktiv och maritima tjänster mer tillgängliga. Konstevenemanget är en bra orsak att bekanta sig med stadens skärgård.

”Kultur och konst har alltid varit en central del av Helsingfors identitet och i allt högre grad en del av stadens internationella attraktionskraft. Helsingfors utvecklas fortfarande som en stad där de starka konstorganisationerna kompletteras av aktörer och evenemang på gräsrotsnivån. Biennalen är mycket mer än en utställning – den stärker Helsingfors identitet som en maritim huvudstad som alla kan uppleva”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingforsbiennalen är ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla. Biennalens hjärta finns i HAM Tennispalatset, men den är synlig också i andra delar av staden, såsom kulturcentra.

”Helsingfors stads kulturcentra bidrar till programutbudet för barn och unga runt om i staden. På detta sätt kan allt fler stadsbor delta i biennalen”, säger biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

Helsingforsbiennalen ordnas med respekt för miljön

Även ansvar är en prioritet på Helsingforsbiennalen. Skanslandet, som länge varit ett militärområde och stängt för allmänheten, har exceptionella naturvärden. Den känsliga naturen ställer strikta krav på konstevenemanget, och HAM tar ansvar för dem tillsammans med Forststyrelsen som förvaltar Skanslandet.

Konstverken placeras på ön så att de respekterar naturen och uppfyller Forststyrelsens randvillkor. Ett miljöprogram utarbetas för biennalen enligt miljösystemet Ekokompassens rekommendationer. 

”Vi strävar efter att minimera den miljöbelastning som evenemanget orsakar och samtidigt maximera den glädje och inspiration som evenemanget medför. Konstupplevelser mitt i den vilda skärgårdsnaturen kan väcka nya tankar och dessutom stärka människans relation till naturen”, säger Maija Tanninen-Mattila.

Helsingforsbiennalen är ett internationellt storevenemang för samtidskonst som ordnas med två års intervall. HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för biennalen. Biennalen utgör en del av Helsingfors stads maritima strategi, och den ordnas för första gången på Skanslandet 12.6–27.9.2020. Helsingforsbiennalen har beviljats stöd av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Läs mer:

helsinkibiennaali.fi

Idéansökan till Helsingforsbiennalen sommaren 2020

HAM Helsinki

Skanslandet

#havshelsingfors

DELA