JVG i virtuella Helsingfors. Foto: Zoan Oy.

Helsingfors Vappen hemma jippot har fått internationell uppskattning

Helsingfors ”Alla tiders Vappen hemma” har vunnit i den ansedda City Nation Place Global tävlingen. På kvällen 12.11.2020 kammade Helsingfors hem vinsten i kategorin ”Best Citizen Engagement” och fick beröm för att ha engagerat medborgarna på ett omfattande sätt under valborg och första maj. På distansvappen deltog som mest 1,4 miljoner finländare i JVG:s virtuella konsert.

Tävlingsdomarna var imponerade av Helsingfors förmåga att reagera på utmaningen under coronatiden på ett enastående sätt: staden skapade ett tryggt och roligt massevenemang med sina många samarbetspartner.

Med kommunikationen och marknadsföringen om distansvappen som gjordes med några veckors varsel nådde man den breda allmänheten: Cirka en fjärdedel av finländarna deltog i det virtuella programmet och över 500 miljoner människor runt om i världen fick ta del av det via nyheter.

Bland annat The Guardian och Forbes förmedlade nyheter om det virtuella firandet under valborg och första maj, och berättade om Helsingfors som föregångare i att skapa virtuella evenemang.Konserten av JVG producerades i samarbete med Zoan Oy och Miltton Oy var partner för marknadsföringskommunikationen.

Helsingfors mål var att uppmuntra stadsborna att stanna hemma för att förhindra spridning av epidemin – men trots allt göra firandet under valborg och första maj intressant. Förutom att erbjuda en omfattande kulturmeny ville man lyfta fram företagen i Helsingfors genom att marknadsföra mat till valborg och första maj som take away.

Ett annorlunda vappen byggdes i tätt samarbete med Polisen och andra aktörer. Helsingforsarna tog till sig distansfirandet så bra att stadens parker och gator var i praktiken tomma under valborg och första maj.

City Nation Place Global är en konferens som ordnas årligen för yrkesfolk som arbetar med att marknadsföra stater och städer. I år var nivån i tävlingen mycket hög, eftersom covid-19-epidemin har fått stater och städer att göra rekordmånga marknadsföringsgärningar och kampanjer.

Mer information:

#Vappenhemma video (länk)

Helsingfors stads meddelande 4.5.2020:
JVG:s virtuella konsert den eviga vappen samlade mer än 1,4 miljoner tittare

City Nation Place Global