Flygbild av Helsingfors.

Helsingfors understöder Urban 20 -nätverkets resolution

Stadsnätverket Urban 20 (U20), som består av städer i G20-länderna, skulle hålla sitt toppmöte i Rom och Milano 16–17.6.2021, men på grund av coronapandemin har mötet flyttats till september 2021. Helsingfors har fungerat som observatörstad i nätverket under ledning av borgmästare Jan Vapaavuori sedan 2018, och blev en fullvärdig medlem i mars 2021. Under det årliga toppmötet publiceras deltagarstädernas gemensamma resolution, som i år publicerades 17.6.2021 trots att mötet flyttades. Resolutionen har godkänts av 28 städer och ska överlåtas till deltagarna i Italiens ordförandeskaps G20-toppmöte 30–31.10.2021.

Städerna har en betydande roll i återhämtningen efter coronapandemin och verkställandet av Agenda 2030-målen. U20-städernas ledning betonar hållbara utvecklingsmål i bland annat inriktningen av återhämtningsfinansieringen efter covid-19. Dessutom anser man att samarbetet mellan den nationella och lokala administrationen bör intensifieras för att bland annat trygga att offentliga tjänster verkställs på ett jämlikt sätt.

”Urban 20-stadsnätverket är ett av de viktigaste nätverken för städer, och det är betydande att Helsingfors nu inleder arbetet som en fullvärdig medlem i nätverket efter att ha varit med sedan 2018. Helsingfors har en roll som föregångare i nätverket vad gäller bland annat bekämpning av klimatförändringen, hållbar utveckling samt öppet och inkluderande beslutsfattande. I år utmanar nätverket G20-länderna att stärka städernas roll i att möjliggöra en grön och rättvis återhämtning. Framgångsrik påverkan av G20-ländernas program hjälper teman som är viktiga för lokaladministrationen att lyftas fram på den globala agendan”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

I år koncentrerar sig U20-resolutionens huvudinnehåll på gemenskapers verksamhet, vår planets framtid och ekonomi. Följande huvudteman lyfts fram som mål i resolutionen:

  • att stärka samhället, kultursektorn och offentliga tjänster samt jämlikhet och social kohesion.
  • investeringar i grön och rättvis återhämtning, påskyndade klimatåtgärder som föregår COP26-klimatavtalet, byggande som stöder välbefinnande och klimatmålen samt förändringar i livsmedelsproduktionen som stöder klimatmålen.
  • anpassning till förändringarna i framtidens arbetsliv, att stärka den lokala demokratin och ekonomin samt att trygga individers digitala rättigheter.

Bakgrundsinformation

Helsingfors har medverkat i stadsnätverket Urban 20 (U20), som består av städer i G20-länderna, sedan 2018. Till en början var Helsingfors observatör i nätverket, före staden gick med som deltagarstad i och med stadsstyrelsens beslut 8.3.2021.

U20-nätverket grundades 2017 på initiativ av Paris och Buenos Aires borgmästare i samarbete med klimatnätverket C40 och stadsnätverket UCLG (United Cities and Local Governments). Nätverket har som mål att lyfta globala teman som är viktiga för städerna upp på föredragningslistan för G20-gruppen, som består av världens viktigaste länder. Bakom nätverkets uppkomst kan man tydligt också se städernas växande betydelse som aktörer inom den internationella politiken.

Ytterligare information

Urban 20
Urban 20-resolution 2021 (på engelska)
Urban 20-pressmeddelande 17.6.2021 (på engelska)

Foto: 110th Street Productions