The Year in Infrastructure -vinstcertifikat.

Helsingfors tog första pris i serien för digitala städer i världskongressen för stadsbyggnad

Helsingfors stad har tagit första pris i serien för digitala städer på världskongressen The Year in Infrastructure. Kongressen har också kallats stadsbyggnadens och infrastruktursektorns Oscarsgala. Helsingfors stad tog första pris med projektet Digital City Synergy. Totalt tävlade nästan 400 städer och projekt runt om i världen i olika serier.

I och med priset stärker Helsingfors sitt mål att vara en ledande stad i digitalisering. Det här priset berättar att man också i professionella cirklar ute i världen har lagt märke till och uppskattat det långsiktiga arbete som Helsingfors stad utfört för att tillämpa ny teknologi i stadens tjänster och utveckling.

Med hjälp av en digital tvilling kan man använda digitala modeller för att planera och undersöka staden före projekt genomförs i verkligheten. Huvudtemat för Helsingfors Digital City Synergy-projekt är just att specificera stadens olika aktörers roller och nyttan som uppnås genom samarbete i förverkligandet av en digital stad. Den digitala stadens utveckling och användningen av moderna analysmetoder gör det möjligt att simulera resultatet av stadens olika beslutsalternativ på flera olika sätt före beslutet har fattats.

Detta verksamhetssätt som baserar sig på en datamodell gör det också möjligt att analysera data och iaktta system för att både förbättra framtidsplaneringen och förutse problemsituationer. Att använda en digital tvilling är ingen ny idé, eftersom de första 3D-stadsmodellerna i Helsingfors gjordes på Kampens område redan 1987.

Fiskehamnens digitala tvilling hjälper också andra städer som är intresserade av digitala modeller att lyckas

Ett konkret exempel på nyttan med Digital City Synergy-projektet är rapporten Kalastaman digitaaliset kaksoset (Fiskehamnens digitala tvillingar). Helsingfors stad har i synnerhet genomfört pilotprojekt med modellen för digitala tvillingar i Fiskehamnen, och staden erbjuder högklassiga 3D-stadsmodeller av Fiskehamnen som är mer detaljerade än resten av staden som öppna data för alla aktörer och samarbetspartner. Rapporten Kalasataman digitaaliset kaksoset innehåller bland annat den teknologi som Helsingfors stad använt, och därmed är rapporten ett sätt att också hjälpa andra städer som är intresserade av digitala modeller.

Staden har som mål att Helsingfors stadsmodellplattformar ska representera sektorns mångsidiga produktutveckling, forskning, undervisning och innovationsverksamhet, samt att för sin del öka förståelsen för digitaliseringens stora potential i stadsutvecklingen.

Ytterligare information:

Digital citys synergy-tävlingsvideon (11 min) på Youtube. 

Rapporten Kalasataman Digitaaliset Kaksoset (pdf).

Alla pristagare på Bentleys webbplats.