Helsingfors testade coronapasset under en tillställning den 23 augusti 2021. Foto: Tero Lahti

Helsingfors testade en verksamhetsmodell för ett eventuellt coronapass

Helsingfors stad stöder statsförvaltningen i att främja ett snabbt ibruktagande av det planerade coronapasset. Målet är att coronapasset ska tas i bruk i icke-lagstadgade tjänster inom begränsade sektorer såsom kultur, evenemang och restauranger. Det praktiska genomförandet av coronapasset testades i Helsingfors den 23 augusti 2021 under ett evenemang med inbjudna gäster som ordnades i Gamla studenthuset. Helsingfors stad ansvarade för försöket och NoHo Partners erbjöd lokaler för försöket.

I försöket, som baserade sig på frivillighet, följdes alla coronabegränsningar som gäller privata tillställningar och restaurangverksamhet som är i kraft, och i inträdet användes EU:s coronaintyg som kan skrivas ut själv via Mina Kanta-sidor eller den relaterade QR-koden.  

”Vi lyckades visa att man med en mycket kort förberedelsetid kan ordna en tillställning där en verksamhetsmodell i stil med coronapasset kan utnyttjas på ett behändigt sätt. Vårt försök visar att om användningen av coronapasset möjliggörs skulle det vara relativt enkelt för aktörer att ta i bruk det. Av evenemangets deltagare fick man känslan av att efterfrågan på och behovet av roliga evenemang är stort, och att deras genomförande inte borde begränsas om det är möjligt att trygga hälsosäkerheten”, säger Jani Moliis, enhetschef för företagstjänsterna som koordinerar coronapassärendet inom staden.

 

Bildtext: I sitt tal betonade borgmästare Juhana Vartiainen restaurangernas och evenemangens betydelse för att liva upp staden.

Bevis på nedsatt risk för coronasmitta testades med två applikationer

För att släppas in skulle de inbjudna gästerna ladda ner ett av följande tre intyg från Mina Kanta-sidor: intyg över att man fått två doser av ett coronavaccin, intyg över coronatestresultat från de 72 senaste timmarna eller intyg över genomliden coronavirussjukdom under det senaste halvåret.

Under evenemanget testades två applikationer. Gästernas coronaintyg lästes med Covid Certificate Check-applikationen som utvecklats av hälsomyndigheterna i Schweiz, som visar en bekräftelse på nedsatt risk för smitta. Det andra försöket gällde möjligheten att använda en applikation med hjälp av vilken man kunde bevisa gästernas ankomst- och avgångstider för att spåra eventuell exponering.

Evenemanget lyckades mycket väl, eftersom applikationerna visade sig vara relativt lätta att använda och det inte uppstod några köer vid restaurangens dörr. Till de delar var alltså erfarenheterna av försöket mycket uppmuntrande, eftersom användningen av applikationerna fungerar och knappt fördröjer inträdet till restaurangen. Helsingfors stad kommer att testa möjligheterna att använda coronapasset i sin verksamhet även i fortsättningen för att passet snabbt ska kunna tas i bruk i större omfattning.

Bildtext: Under evenemanget testades möjligheten att använda en applikation för att bevisa gästernas ankomst- och avgångstider för att spåra eventuell exponering.

Kultur-, evenemangs- och restaurangbranscherna är av stor betydelse för Helsingfors

Kultur-, evenemangs- och restaurangbranscherna har en central betydelse för att skapa livskraft i stora städer som Helsingfors. Därför skulle coronapasset ha en stor inverkan på ett behärskat öppnande av samhället samt en nystart av turismen.  Coronapasset skulle göra det möjligt att minska på begränsningarna, och i och med ibruktagandet av passet skulle man på ett väsentligt sätt kunna underlätta både företagens verksamhet och till exempel ungdomsarbetslösheten.

Tillsammans med kultur-, restaurang- och evenemangsbranschen har Helsingfors erbjudit staten partnerskap i att utveckla och testa coronapasset. Utvecklingsarbetet utförs i samarbete med staten och sektorns företag, och man strävar efter att dra nytta av övriga EU-länders lösningar i arbetet.

Arbetsgruppen som främjar coronapasset och som leds av social- och hälsovårdsministeriet har i uppgift att utvärdera förutsättningarna för och behovet av lagstiftning gällande coronapasset samt att verkställa en eventuell regeringens proposition med förslag till lagstiftning om coronapasset. Helsingfors deltar i arbetsgruppen.

Bildtext för huvudbilden: Helsingfors testade coronapasset under en tillställning med inbjudna gäster på Gamla studenthuset den 23 augusti 2021. Under evenemanget uppträdde Timo Lassy Trio bland andra.

Bilder: Tero Lahti