Inom stadens egna tjänster har 1 200 olika arbetsuppgifter allokerats för unga.

Helsingfors sysselsätter ett stort antal unga under sommarsäsongen

Helsingfors stöder årligen ungas sysselsättning under sommarsäsongen genom att anställa unga sommarjobbare och stödja deras anställning hos andra arbetsgivare. Denna sommar kommer unga att kunna sysselsättas nästa helt enligt den ursprungliga planen. 

Inom stadens egna tjänster har 1 200 olika arbetsuppgifter allokerats för unga. Av dessa är cirka 800 arbetsuppgifter riktade till sommarjobbare i åldern 16 till 17 år. Projektet Siisti kesä! sysselsätter cirka 250 unga i åldern 16 till 20 år. Unga sysselsätts även som semesterersättare inom olika branscher. Ansökningsprocesserna för sommarjobb är till största delen pågående och antagningsbesluten bekräftas under inkommande veckor. 

Kvalitetsgranskare observerar världens bäst fungerande stad

Helsingfors stad anställer denna sommar 26 kvalitetsgranskare för anställningsförhållanden av varierande längd för att observera att målen i stadens strategi förverkligas i praktiken. Objekt som granskas är bland annat gatuarbete, stadens kundbetjäningsställen, rekreationsområden, parker och lekparker, skyltning och bibliotek. Observationsarbetet utförs i par och man strävar efter att ingripa omedelbart i de mest akuta behoven av förändring. Granskningen av gatuarbeten kan inledas i juni enligt den ursprungliga planen. Granskningen av tjänsterna genomförs i juli till de delar som man har kunnat öppna dessa igen i och med coronasituationen.   

Sommarsedeln trumfkort för elever i årskurs 9

Med Sommarsedeln ersätter staden 300 euro av lönen för en elev i årskurs 9 under tiden 1 juni till 12 augusti 2020. Totalt delas 5 500 numrerade och personliga Sommarsedlar ut till elever i åk 9 i 71 Helsingforsskolor. Med sedeln kan eleven söka sommarjobb hos ett företag, en förening, en stiftelse eller en församling. Unga har även upplevt att Sommarsedeln är ett bra stöd i konkurrensen om sommarjobb. Tack vare sedeln har sommarjobbsmöjligheterna ökat och arbetsgivarnas tröskel för att anställa unga har blivit lägre.  

Stöd för ungas entreprenörskap

Helsingfors stad ordnar tillsammans med 4H en entreprenörskapsutbildning för unga helsingforsare i åldern 15 till 30 år. Utbildningen ordnas i juni som distansundervisning och utgörs av en företagskurs och handledning i mindre grupper. Deltagarna får en mentor som stöd för utvecklingen av den egna idén fram till slutet av juli och en företagssedel på 300 euro för företagsidén genom att genomföra Nuorten yrityspolku. Ansökningsblanketten och mer information finns här.  

helsinkirekry.fi

Foto: Atte Grönroos