Helsingfors statistiska årsbok 2018 har utkommit

Helsingfors statistiska årsbok har utkommit för hundrasjätte gången. Årsboken innehåller statistik om Helsingfors och helsingforsborna och dessutom om grannstäderna, Helsingforsregionen, Finland, de stora stadsregionerna i övriga Norden, de baltiska länderna jämte huvudstäder, samt S:t Petersburg.

Den nya årsboken kan läsas i sin helhet via denna länk. De 255 tabellerna i årsboken kan också plockas fram på öppendatasajten Helsinki Region Infoshare. Uppgifterna i årgångarna 1905-2008 kan också studeras digitalt på arkivdatabasen Sinetti (bara på finska).

Årsboken förtäljer bland annat följande om Helsingfors och helsingforsborna:

• Helsingfors folkmängd vid årsskiftet 2017-18 var 643 272, vilket var 8 091 (1,3 %) fler än ett år tidigare.

• Vid slutet av 2017 fanns det 361 866 bostäder i Helsingfors, vilket var 4 891 fler än ett år tidigare. Av bostäderna var46,9 procent hyresbostäder, 41,6 procent ägarbostäder.

• Vid slutet av år 2017 fanns det sammanlagt 327 869 inregistrerade motorfordon i Helsingfors, av vilka 264 903 personbilar. Sedan år 2000 har antalet personbilar vuxit med över 78 000.

• År 2017 statistikförde Helsingfors-Vanda flygplats sammanlagt 89 459 flygplanslandningar. Passagerarna (dvs. personresorna) uppgick till nästan 19 miljoner. I medeltal var sjätte minut landade ett flygplan på Helsingfors-Vanda.

• Vid Helsingfors stadsbiblioteks olika låneställen gjordes år 2017 sammanlagt 14,1 lån per invånare. Av lånen var 79,5 procent boklån, och av dem var nästan 40 procent barnböcker.

• Vid slutet av år 2017 hade Helsingfors stad sammanlagt 37 090 anställda. Största förvaltningssektorn var Social- och hälsovårdssektorn, med sammanlagt 14 699 anställda.

• Populäraste turistattraktionen i Helsingfors år 2017 var Borgbackens nöjespark, med sammanlagt 1,1 miljoner personbesök. Även Sveaborg, Tempelplatsens kyrka, Helsingfors domkyrka, Uspenskij-katedralen och Högholmens djurgård hörde till de populäraste turistmålen.

Förfrågningar:
statistik- och informationstjänstchef Ari Jaakola, +358 9 310 43608, ari.jaakola(at)hel.fi
informationstjänstsekreterare Solja Saarto, +358 9 310 36378, solja.saarto(at)hel.fi

Källa:
Helsingfors statistiska årsbok 2018, pdf.