Helsingfors stadsstyrelse föreslår att renoveringen av Sörnäs metrostation godkänns - nybygge för daghemmet Tunturi

Vid sammanträdet 10 maj beslutade stadsstyrelsen att föreslå stadsfullmäktige godkänner projektplanen för ombyggnaden av Sörnäs metrostation. Genom ombyggnaden av Sörnäs metrostation blir dess säkerhet, trivsamhet och användarvänlighet bättre och projektet bidrar även till utvecklingen av området. En del av utvecklingen av området vid Vasaskvären och i Sörnäs är att höja standarden på metrostationens biljetthall.

Projektets maxpris är ca 10 mn euro, inkl. planering, byggande och extra arbeten.

Ärendet går vidare till stadsfullmäktige.

Daghemmet Tunturi får nytt hus

Stadsstyrelsen godkände projektplanen för daghemmet Tunturis ersättande nybyggnad. Daghemmet Tunturi finns i Mellungsbacka i en lokal från 1982. Man har inte kunnat lösa problemen med inneluften i dagiset, och lokalerna motsvarar inte heller funktionellt dagens krav inom småbarnspedagogiken. Därför är det ändamålsenligt att riva byggnaden och bygga nytt.
Projektet omfattar ca 1 564 brm² och byggkostnaderna får högst uppgå till 6,9 euro.

Ny chef för intern revision

Stadsstyrelsen beslutade att välja ekon. mag. Pia Linja till ny direktör för stadens interna revision.

Stadsstyrelsen antecknade även utvärderingen av hur stadsstrategin 2017-2020 har genomförts. Man har gjort en sammanfattning om vad som lyckats särskilt bra med strategin, punkter som kräver utveckling och lärdomar baserade på de målsättningar som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkänt. Mer info om hur stadsstrategin 2017-2021 har genomförts i juni.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.