Stadsstyrelse beslutade om miljökriterier för fordon och färdtjänster

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9.5 ställa upp bindande miljökriterier för Helsingfors stads upphandlingar av fordon och färdtjänster. De bindande miljökriterierna gäller åren 2022–2030 och träder i kraft omedelbart. Kriteriernas nivå justeras vartannat år.

Helsingfors stads bilbestånd omfattar ca 1 300 fordon och består av person-, paket- och lastbilar samt minibussar och bussar. Helsingfors stads sektorer och affärsverk använder både egen fordonsmateriel och leasingmateriel som upphandlas via Stara genom finansieringsavtal. Av stadens fordonsmateriel upphandlas 60 procent genom finansieringsavtal.

Representanter för ungdomsrådet fick rätt att vara närvarande och att yttra sig vid sektornämndernas sammanträden

Stadsstyrelsen tillstyrkte riktlinjer om att representanter för ungdomsrådet har rätt att vara närvarande och att yttra sig vid sektornämndernas sammanträden. Ungdomsrådet väljer inom sig representanter som deltar i sektornämndernas sammanträden. Representanterna har rätt att vara närvarande och att yttra sig vid sektornämndernas sammanträden. Ungdomsrådet väljer inom sig tre representanter till varje sektornämnd.

Stadsstyrelsen fattade också beslut om en fortsatt möjlighet till exceptionella arrangemang inom den grundläggande utbildningen. Beslutet gäller 10.5–9.6.2022, eller tills man beslutar om annat i ärendet.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.