Helsingfors stadsfullmäktige godkände projektplanen för Jokerbanan

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 13 mars 2019 en höjning av maximipriset i projektplanen för Jokerbanan. Kostnadskalkylen för snabbspårvägens infrastruktur slutar på sammanlagt 386 miljoner euro. Helsingfors stads andel av kostnaderna är 209 miljoner euro.

Stadsfullmäktige godkände vid sammanträdet också projektplanen för en depå för Jokerbanan. De totala kostnaderna för depån beräknas bli 69,45 miljoner euro, varav Helsingfors stads andel är sammanlagt 62,44 miljoner euro. Jokerbanans depå förläggs till Kasåkern. 

Fullmäktige godkände projektplaner för gymnasier i Backasbrinken och Nordsjö

Stadsfullmäktige godkände också projektplanen för Mäkelänrinteen lukio, som gäller en tillbyggnadsdel för gymnasiet och en teknisk ombyggnad av det nuvarande skolhuset. Den godkända projektplanen för Vuosaaren lukio ökar antalet studerande i det finska gymnasiet i Nordsjö från nuvarande 500 till ungefär 900. 

Stadsfullmäktige godkände dessutom en detaljplan och detaljplaneändring för Batteribacken. Det gäller ett område för idrotts- och rekreationsanläggningar, park- och gatuområden och ett område för allmän parkering i Sockenbacka, Smedjebacka, Tali och Sockenbacka företagsområde.

Fullmäktigesammanträdet började med en frågestund. Under frågestunden diskuterades det hur Helsingfors ska främja en vårdreform så att de stora städernas särdrag blir beaktade och de viktiga målen om minskade skillnader i hälsa och välmående blir uppnådda.

Stadsfullmäktiges alla beslut publiceras här.

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång om två veckor onsdag 27.3.2019 kl. 18.

DELA