Laptop. Foto: Helsingfors stad

Helsingfors stadsfullmäktige behandlar budgeten på onsdag

Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 25.11 redan kl. 16. På agendan för sammanträdet finns Helsingfors stads budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023. På listan finns också ett flertal gruppmotioner och motioner väckta av fullmäktigeledamöter.

Sammanträdet ordnas som ett hybridmöte, där en del av ledamöterna deltar på plats i sessionssalen och en del med fjärruppkoppling.

Sammanträdet kan följas i direktsändning på helsinkikanava.fi/sv.

Läs mer
Budget