Helsingfors stads vetenskapspris till professor Terhi Ainiala, expert på namnforskning

Helsingfors stads vetenskapspris överräcktes på Helsingforsdagen den 12 juni till professor Terhi Ainiala, en mångsidig forskare i både ortnamn och personnamn. Hennes socio-onomastiska forskning gäller i synnerhet det inofficiella ortnamnsskicket och talarnas sociala identitet i städer såsom Helsingfors. Vetenskapspriset, vars belopp är 10 000 euro, överräcktes av Pia Pakarinen, biträdande borgmästare vid Helsingfors stad, med ansvar för fostran och utbildning, som även ledde den arbetsgrupp som utsåg pristagaren.

I sina artiklar har Aniala behandlat Helsingfors och dess ortnamn inom skönlitteraturen. Dessutom har hon forskat i de inofficiella ortnamn som invandrare använder, gamla och nya namn i Nordsjö, samt stadsbornas inställning till ortnamnen. I samarbete med Janne Saarikivi har hon också studerat finsk-ugriska personnamns historia och varit med om att göra upp Nimisampo, en öppen webbtjänst som innehåller data om över en miljon ortnamn i Finland.

Terhi Ainiala verkar som professor i finska vid Helsingfors universitet, med specialisering på namnforskning. Före sin nuvarande professur arbetade hon som universitetslektor i finska vid samma universitet och som specialforskare och forskningsavdelningschef vid dåvarande Forskningscentralen för de inhemska språken. Aniala har också handlett många avhandlingar med teman kring ortnamn och slang i Helsingfors.

Priset ska stärka Helsingfors som vetenskapsstad

Syftet med Helsingfors stads vetenskapspris, som utdelats sedan år 1996, är att stärka och göra Helsingfors bekant som vetenskapsstad. Priset utdelas som erkänsla för ett betydande vetenskapligt arbete som utförts av en helsingforsbo eller i Helsingfors.

Mera om vetenskapspriset:

forskningschef Katja Vilkama, +358 9 310 78396, katja.vilkama(at)hel.fi