En student på sin dator. Foto: Jussi Hellsten

Helsingfors stads utmärkelser för examensarbeten år 2022 – Förslag på pristagare kan lämnas in fram till 14.10.2022

Helsingfors stad delar årligen ut utmärkelser för särskilt fina examensarbeten med Helsingfors som tema. Priset ges för en magisteravhandling eller ett motsvarande examensarbete (pro gradu-avhandling eller diplomarbete) med Helsingfors som tema som lämnats in under läsåret 2021–2022. Det finns inga begränsningar i fråga om avhandlingens ämne eller vetenskapsområde. Helsingfors stad har som mål att uppmärksamma examensarbeten från olika vetenskapsområden.

Den totala prissumman är 4 000 euro och varje år delas 4–10 utmärkelser ut. Prisutdelningen sker i december.

Vi ber vänligen att er fakultet eller högskola ger förslag på examensarbeten som är värda en utmärkelse. Till förslaget ska bifogas:

- avhandlingens sammanfattningssida
- en länk till den elektroniska publikationen i de fall en sådan finns
- examensarbetets vitsord och bedömningar
- studentens kontaktuppgifter (telefonnummer, postadress och e-post)
- handledarens namn.

Lämna in era förslag senast 14.10.2022 kl. 23.59 till adressen:

Helsingfors stads registratorskontor
Utmärkelser för examensarbeten
Karoliina Lauriala
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

eller: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Upplysningar: forskningschef Katja Vilkama 09 31078396 och planeringssekreterare Karoliina Lauriala 09 31037542, e-post: fornamn.efternamn(at)hel.fi.