Senatstorget. Foto: Camilla Bloom / Torikorttelit

Helsingfors stads stödåtgärder för restaurangbranschen

Helsingfors stad stöder restaurangbranschen delvis med nya åtgärder och delvis med åtgärder som varit i kraft sedan i våras. Terrasserna får permanent hålla öppet längre, man får bygga en terrass med lätt konstruktion utan åtgärdstillstånd, och nu kan det beviljas tre parkeringsrutor för restaurangbruk. Staden för också hela tiden en dialog med restaurangbranschen för att förbättra lägesbilden och hitta nya sätt att hjälpa.

Terrasser öppna fram till klockan 23

Öppettiden för utskänkningsområden utomhus som ligger i närheten av bostadsfastigheter förlängdes från klockan 22 till klockan 23. Man ska dock sluta spela musik senast klockan 22. Denna möjlighet har redan kunnat utnyttjas under tidigare år som ett försök. Tack vare att försöken gått bra har den senare öppettiden nu gjorts permanent. För att beviljas senare öppettid måste också de övriga kraven uppfyllas. Beslut gällande till exempel utskänkningstillstånd fattas av regionförvaltningsverket.

En senare öppettid är möjlig först då de tillfälliga restriktionerna av restaurangers öppettider som är i kraft på grund av coronaviruset har avvecklats.

Ytterligare information om övriga tillstånd som berör terrasser finns i anvisningarna gällande terrasser

Terrasser med lätt konstruktion utan åtgärdstillstånd

Man behöver inte längre åtgärdstillstånd för att bygga terrasser med lätt konstruktion om villkoren nedan beträffande strukturen uppfylls.

• Om man tvingas bygga terrassnivåer på grund av ytans lutning men fallhöjden hålls under 500 mm
• Möbellik serveringspunkt (storlek högst 2500x1500 mm)
• Parasoll och markiser som inte fästs i marken

Om terrassen placeras på stadens område måste ett terrassavtal ingås med staden även om inget åtgärdstillstånd krävs.

Flera parklet-rutor bredvid varandra

Inom restaurangverksamheten är det nu möjligt att få tre parklet-rutor i bruk i stället för två, som var fallet tidigare, om trafiken tillåter. Varje fall behandlas separat.

Närmare anvisningar om att använda parkeringsrutor för restaurangverksamhet

Samarbete med Raising HEL-rörelsen

Raising HEL-rörelsen, som grundats av tolv restaurangägare i Helsingfors, har som mål att skapa en levande huvudstad med en blomstrande restaurangkultur. Helsingfors stad samarbetar intensivt med rörelsen för att stadens åtgärder för att stöda restaurangbranschen ska inriktas på ett effektivt sätt och för att man inom branschen ska vara väl medvetna om dem. Staden för en konstant dialog om företagens utmaningar och den hjälp de behöver bland annat genom intervjuer och verkstäder.

Ytterligare information:

Utveckling av restaurangklustret: Jukka-Pekka Tolvanen, företagslots, näringsavdelningen, Helsingfors stad, jukkapekka.tolvanen(at)hel.fi, +358 40 5478345

Kontaktkanal för näringsidkare inom restaurangbranschen: raflat(at)hel.fi

Stadens webbplats för restaurangbranschen (på finska)