Helsingfors stads personal- och löneadministrationssystem förnyas

Helsingfors stad har skaffat personal- och löneadministrationssystemet Sarastia365 HR som tjänst. Tjänsten produceras av Sarastia Oy, ett kommunägt företag som producerar ekonomi- och personalförvaltningstjänster och som fungerar som sina ägares intressentenhet och gemensamma upphandlingsenhet. I Helsingfors beslöt man sig för att bli delägare i bolaget i november 2020.

Orsaken till förvärvet är att Helsingfors stad behöver ett modernt personal- och löneadministrationssystem som hela tiden utvecklas och som möter kommunsektorns särskilda behov. Sarastia HR365-systemet fungerar på en flerkundsplattform och gör det möjligt att enkelt skala upp användningen av systemet.

Systemanskaffningen stöder stadens mål att utnyttja digitaliseringen

Sarastia365 HR-lösningen som staden skaffat innehåller alla funktioner som behövs för hantering av anställningsförhållandets livscykel och löneräkning.

Systemanskaffningen stöder också stadens mål att utnyttja digitaliseringen, eftersom systemet gör det möjligt att automatisera personalförvaltningens grundläggande funktioner och löneräkningens processer i betydligt större utsträckning än nu. Med den nya systemanskaffningen säkerställs också Helsingfors stads löneräknings kontinuitet, funktionssäkerhet och kvalitet.