Busholmens grundskola. Foto: Antti Pulkkinen.

Helsingfors stads beslut baserade på statens rekommendationer med anledning av coronaviruset

Finlands regering har i måndags utfärdat riktlinjer som har en stor inverkan på Helsingforsborna, stadens anställda, vardagen för våra barn och unga samt deras familjer och därigenom på hela samhället.

Stadens koordinationsgrupp för coronaviruset sammanträdde på måndagen för att behandla de riktlinjer som regeringen utfärdade idag, och fattat beslut om nya åtgärder.

Helsingfors stads skolor går från och med 18 mars över till hemundervisning

Helsingfors stads skolor och läroanstalter går från och med onsdagen 18 mars över till undervisning i hemmen. Detta gäller den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen. Undervisningen ordnas som webbaserad undervisning och hemstudier. Studentskrivningarna genomförs denna vecka som normalt.

Närundervisning för elever i åk 1–3 i den grundläggande utbildningen ordnas för de barn vars föräldrar arbetar inom områden som är kritiska för samhällsfunktionerna. Staden inväntar regeringens riktlinjer om vilka branscher som anses vara kritiska.

Förskoleundervisning erbjuds som närundervisning för alla de barn som inte kan stanna hemma, oavsett om förskoleundervisningen har ordnats i skolans eller daghemmets lokaler. Likaså ordnas närundervisning för eleverna inom specialundervisningen.

”I morgon kommer barnen till skolan enligt läsordningen. Barnen som kommer till skolan får anvisningar om att studera hemma och tar med sig sina läroböcker hem. Vi skickar anvisningar om att studera hemma via Wilma åt alla barnen. Skolbespisningen ordnas normalt på tisdagen”, säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn.

Verksamheten inom småbarnspedagogiken fortsätter, men föräldrarna rekommenderas att, om möjligt, hålla dagisbarnen hemma. På så sätt kan vi trygga småbarnspedagogiken för de barn vars föräldrar arbetar inom kritiska områden. Rekommendationen träder i kraft redan i morgon, tisdag, och gäller både Helsingfors stads egna daghem och privata daghem.

Staden har beslutat  att öppna en telefonrådgivning för frågor kring skolgången i Helsingfors fr.o.m. 17 mars kl 12.00. Tjänsten är öppen vardagar kl. 9-18. Frågor som gäller den svenskspråkiga undervisningen besvaras på numret 09 310 10027, frågor besvaras på finska och engelska på numret 09 310 10025.

Frågor och svar angående skolor

Fritidstjänster stängs

Fritidstjänsterna stängs enligt regeringens riktlinjer från och med onsdagen 18 mars. Kultur- och fritidssektorn söker alternativa sätt att producera kultur-, biblioteks- och idrottstjänster samt  för att organisera ungdomsarbetet. Människorna som stannar hemma behöver nu aktiviteter, stöd, glädje och gemensamma upplevelser. 

”Denna tid som börjar nu för med sig många frågor och osäkerhet, framför allt bland föräldrar och personer som hör till riskgrupper. I Helsingfors gör vi allt kan för att människornas vardag ska förbli så trygg som möjligt. Idag vet vi redan de stora linjerna, men många frågor återstår att lösa. Vi jobbar med alla våra krafter för att hitta svaren på de frågor som fortfarande är obesvarade. Vi hoppas på ett aktivt samarbete med landets regering för att sansat verkställa besluten”, säger borgmästare Jan Vapaavuori

”Jag vill också sända ett speciellt tack till samtliga anställda inom Helsingfors stad. Ni utför varje dag ett ovärderligt arbete i en mycket svår situation som hela tiden förändras. Jag vill även tacka alla Helsingforsbor som har behållit lugnet i denna mycket utmanande situation och följt rekommendationerna väl”, säger Vapaavuori.