Anställda diskuterar i korridoren på arbetsplatsen.

Helsingfors stad utvecklar sin arbetsgivarbild

Helsingfors vill garantera tillgången till arbetstagare också i framtiden. En intressant arbetsgivarbild gör det lättare att locka kunnig personal.

Att utveckla arbetsgivarbilden ingår i arbetet för att förbättra Helsingfors stads tillgång till arbetskraft. Målet är att säkerställa en tillräcklig och kompetent personal för stadens alla tjänster. Arbetet med att utveckla arbetsgivarbilden koordineras inom stadskansliets personalavdelning och genomförs i nära samarbete med sektorerna och affärsverken.

Arbetsgivarbilden byggs bland annat upp genom en god upplevelse av att söka arbete, av en positiv verksamhetskultur på arbetsplatsen och av personalförmånerna. På Helsingfors stad arbetar cirka 37 000 anställda med över 1 700 olika arbetsbeteckningar.

Helsingfors. Jobb som gör skillnad.

”Tillgången till personal har blivit ett av stadsorganisationens viktigaste strategiska utvecklingsobjekt, och att förnya arbetsgivarbilden är en del av denna helhet. Nu har vi börjat utveckla arbetsgivarbilden i ett omfattande samarbete med sektorerna och affärsverken med målet att skapa en gemensam idé för hela organisationen om hur vi ses som arbetsgivare. Förutom gemensamma formuleringar och ett gemensamt visuellt utseende håller vi också på att utveckla verktyg, strukturer och ny kompetens så att vi kan förflytta oss från rekryteringsmarknadsföring till en mer omfattande utveckling av arbetsgivarbilden för att locka de bästa experterna att komma och jobba hos oss”, berättar Tarja Näkki, chef för de strategiska resurserna, som lett reformen av arbetsgivarbilden.

Den nya arbetsgivarbilden sammanfattas i stadens gemensamma slogan Helsingfors. Jobb som gör skillnad.
Med hjälp av det nya materialet kan rekryteringskommunikationen göras enhetlig, medan den samtidigt också beaktar varje sektors och affärsverks särdrag. Den tydligare arbetsgivarbilden och det övriga materialet som stöder den skapades i samarbete med kommunikationsbyrån Miltton.

”Från första början var det klart att stadens projektgrupp ville hitta ett nytt sätt att utveckla en arbetsgivarbild som motsvarar stadens styrkor i samarbete med Miltton och stadens egna experter. Det fanns mycket att göra när man försökte hitta ett enhetligt och konsekvent sätt att berätta om allt det som Finlands största arbetsgivare gör. Lösningen hittades genom att lyssna på de anställda och ledningen vid stadens olika sektorer och affärsverk. Jobb som gör skillnad-sloganen verbaliserar det som förenar Helsingfors stads anställda som arbetar under 1 700 olika arbetsbeteckningar. Som Helsingforsbor var det gemensamma projektet viktigt för oss på ett alldeles unikt sätt. Vi ser fram emot att få se resultaten av vårt samarbete i möten med världens bäst fungerande stads anställda”, berättar Miikka Huhta från Miltton.

Se och läs mer:

Titta på videon

helsinkirekry.swe

Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stads materialbank.