Hel.fi-sidor.

Helsingfors stad startar digitalt distansstöd

På grund av coronaepidemin har flera tjänster förflyttats till nätet. Samtidigt är stadens traditionella platser som erbjuder digitalt stöd, som t.ex. biblioteken, invånarhusen, seniorcentren och arbetarinstitutens utrymmen, stängda. Behovet för digitalt stöd finns dock, och för att underlätta läget påbörjar staden en digital stödtjänst på distans.

Stöd finns att få för användningen av datamaskin, surfplatta och smarttelefon samt för problem angående användningen av elektroniska ärenden, nättjänster och de vanligaste applikationerna. Efter begäran av stöd tar personen som ger digitalt stöd kontakt med kunden genom att ringa och kommer närmare överens om stödet.

Digitalt stöd ges av stadens anställda från informationstjänsterna, biblioteken och arbetarinstituten samt av frivilliga från Enter ry. Det är även möjligt att få stöd på andra språk än finska och svenska. Tjänsten fungerar vardagar mellan kl. 9-19.

Begäran för digitalt stöd tas emot på tre sätt:

  • via telefon på Helsingfors-infons telefonnummer 09 310 11111 (må–to kl. 9–16, fre kl. 10–15)
  • via chatten på Hel.fi eller Neuvonta.hel.fi
  • via nätblanketten på Digituki.hel.fi

Så här omfattande digitalt distansstöd har inte funnits i Helsingfors tidigare. Erfarenheten kommer att utnyttjas i utvecklingen av digitala stödtjänster.

Det digitala distansstödet följer den etiska anvisningen för det digitala stödet som utgivits av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer:

Digituki.hel.fi

Rådgivningstjänster för stadsborna

Foto: Marja Väänänen.