Bild: Tuuli Hiidensalo

Helsingfors stad söker tusentals sommarjobbare

Nu pågår rekryteringen av sommarjobbare hos Finlands största arbetsgivare, Helsingfors stad. Nya lediga jobb utlyses under vårens lopp. Ansökningstiden för projektet En snygg sommar! som riktar sig till 16–20-åringar samt sommarjobben för 16–17-åringar börjar 24 februari och går ut 9 mars kl. 16. Även bolag som ägs av staden, den första Helsingforsbiennalen samt kvalitetskontrollen för stadens verksamhet söker sommarjobbare. Totalt anställer stadens sektorer och affärsverk cirka 4 000 sommarjobbare och vikarier.

Helsingfors stads sommarjobb söks huvudsakligen elektroniskt via stadens rekryteringssystem på Helsinkirekry.fi > Lediga jobb > Sommarjobb och sommarvikariat. Ansökningstiden anges separat för varje anställning. Det lönar sig att aktivt följa med sidan eftersom fler lediga jobb publiceras nästan varje vecka under våren. Man ansöker de lediga sommarjobben vid stadens bolag via varje bolags egen sida.

Sommarjobbare anställs bland annat inom vårdbranschen, som parkarbetare, i kök, till olika slags kontorsjobb, som planeringspraktikanter, bygghjälpredor och för underhållsuppgifter vid idrottsplatser. Staden söker särskilt studerande och proffs i branschen som sommarvikarier till social- och hälsovårdssektorn.

Stadens bolag, kvalitetskontroll och Helsingforsbiennalen bidrar till mångsidigare uppgifter

I stadens bolag fanns det förra året många populära jobb, såsom sommarhjälp hos Palmia, ekonomiassistent hos Helen och kundserviceuppgifter hos Helsinki Marketing, Helsinki Help och Högholmen.

En nyhet för sommaren är att staden anställer 40 kvalitetskontrollanter för att observera hur stadsstrategins mål uppfylls i praktiken. Ansökningen för ingenjörsstuderande för bedömning av gatuarbeten och rekryteringen av teamchefer startar 21 januari och ansökningen för kvalitetskontrollanter 24 januari.

Dessutom anställer konstmuseet HAM 48 sommarjobbare som utställningsövervakare till den internationella Helsingforsbiennalen som ordnas på Skanslandet. Jobbet ska sökas via Seure Henkilöstöpalvelut. Man måste vara minst 18 år för att söka. Ansökningstiden börjar 17 januari.

Helsingfors stads sommarjobb inom vården ska i år sökas via Seure Henkilöstöpalvelut. I ansökningen som börjar i januari rekryteras hundratals närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare.

Bolagen erbjuder också i år hundratals sommarjobb. Palmia som tillhandahåller restaurang-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster anställer cirka 150 sommarjobbare. Lediga sommarjobb finns bland annat inom säkerhetstjänster och i olika uppgifter inom fastighetsunderhåll och städning. Sommarhjälpen ska ha fyllt 16 år, tidigare arbetserfarenhet krävs inte. Av personer som anställs som sommarvikarier förväntas erfarenhet av arbetslivet eller tidigare uppgifter inom branschen.

Helen-koncernen erbjuder cirka 70 sommarjobb vid kraftverken, underhåll och planering samt inom kundservice och expertuppgifter. Sommarjobben riktas till studerande inom olika branscher och på olika utbildningsnivåer, för en period på i genomsnitt tre månader. Det finns också några sommarjobb för personer under 18 år. Helsingfors Hamn anställer 12 sommarjobbare för olika kontors- och hamnarbeten samt serviceansvariga för perioder på 2–4 månader.

Helsinki Marketing söker 20 Helsinki Help-guider för att hjälpa turister i det somriga Helsingfors. Turistrådgivningsbyråerna i centrum och på Helsingfors-Vanda flygplats anställer cirka 10 sommarjobbare, både deltid och heltid, med olika långa avtal.

Dessutom anställer Högholmens djurgårdsstiftelse cirka 55 sommarjobbare till kundserviceuppgifter, till miljö- och fastighetsunderhåll och som djurskötare. Sommarjobbarna ska vara myndiga och för uppgifterna som djurskötare krävs lämplig utbildning eller studieprestationer. Det är fråga om heldagsjobb med olika långa avtal.

Jobb också för tusen utan arbetserfarenhet

Helsingfors stad deltar redan sjunde året som partner i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb. Kampanjen som leds av Oikotie utmanar arbetsgivarna att erbjuda ungdomar fler och bättre sommarjobb.

Omkring tusen av stadens sommarjobb är avsedda för dem som söker sin första arbetsplats. Sommarjobben för ungdomar i åldern 16–17 år och platserna inom projektet En snygg sommar! för 16–20-åringar har en något kortare ansökningstid än de andra sommarjobben, 24.2–9.3.2020.

Inom projektet Snygg sommar anställs även ungdomar utan tidigare arbetserfarenhet. Cirka 270 sommarjobbare inom projektet ser till att parker, öppna platser, gator och idrotts- och badplatser hålls rena.

Stadens sommarjobb är pop

Helsingfors stads sommarjobb är populära och även i år väntas ett stort antal sökande. Förra året skickades det in mer än 17 300 ansökningar, och av dem var 16–17-åringarnas andel cirka 13 700. Sammanlagt 3 980 fick sommarjobb, varav 860 var i åldern 16–17 år.

De populäraste jobben som söktes var biträde inom småbarnspedagogiken, biblioteksassistent, kontorspraktikant, biträdande ungdomsledare, byggpraktikant, matserviceanställd samt badvakt och livräddare på stranden. Det söks flest vikariat som närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare. Totalt utfördes sommarjobb med 161 olika titlar.

Niornas möjligheter till sommarjobb främjas med Sommarsedeln

Med Sommarsedeln ersätter staden 300 euro av lönen för elever i årskurs 9 som anställs under tiden 1.6–12.8.2020. Sommarsedeln delas ut till alla niondeklassare i Helsingfors skolor. Enligt en preliminär uppskattning delas totalt 5 500 numrerade och personliga sedlar ut.

Med sedeln kan ungdomar söka sommarjobb i företag, föreningar, stiftelser och församlingar. Ifjol sysselsattes mer än 1 500 unga med hjälp av Sommarsedeln.

Helsingfors stad förutsätter att de arbetsgivare som anställer med Sommarsedeln följer principerna för kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb 2020. Staden deltar som arbetsgivare i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb under säsongen 2020.

Mer information

Publicerats 21.1 och updaterad 30.1 och 21.2.