Användning av ansiktsmask på central­stationen.

Helsingfors stad kommunicerar på flera språk om coronaviruset

Helsingfors stad satsar på tillgängligheten i sin coronakommunikation. Alla stadens anvisningar som relaterar till coronaviruset finns på finska, svenska och engelska på stadens webbplats hel.fi. De största språkminoriteterna har beaktats i kommunikationen: meddelanden översätts till arabiska, somali och ryska, och det finns instruktioner på nästan 20 språk. Social- och hälsovårdstjänsternas, skolornas och småbarnspedagogikens kundkommunikation har varit flerspråkig sedan coronasituationen började.

Det finns separata coronasidor på stadens webbplats hel.fi. Där har man samlat aktuell information, rekommendationer, råd och anvisningar på finska, svenska och engelska. På webbplatsen finns också en sammanfattning av anvisningarna på nästan 20 språk. Stadens flerspråkiga coronasidor har översatts till arabiska, somali och ryska.

På Facebook erbjuds aktuell information av både Helsingfors social- och hälsovårdssektors sida och New in Helsinki, där det delas information som är viktig för nya Helsingforsbor på flera språk.

Coronainstruktioner också på video

Staden har också producerat instruktionsvideor där man svarar på de vanligaste frågorna om coronaviruset. På videorna ges information om de stödtjänster som erbjuds under pandemin, information om testning och karantänpraxis samt anvisningar för vad man ska göra om man misstänker att man smittats. Videorna har publicerats på engelska, arabiska, somali och ryska på Helsinki-kanava och Youtube. 

Förutom Helsingfors stad kommunicerar också många andra aktörer om coronaviruset på flera språk. Till exempel på InfoFinland finns det riksomfattande information om coronaläget på 12 språk. Dessutom har webbplatsen anvisningar beträffande uppehållstillståndsärenden under coronaperioden. 

Information om coronaviruset på Helsingfors stads och InfoFinlands webbplatser:

Om coronaviruset på utomstående webbplatser:

Flerspråkigt material om coronasituationen finns också på Institutet för hälsa och välfärds (THL), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS), Arbets- och näringsministeriets (ANM) och Rundradions (Yle) webbplatser:

Foto: Paavo Jantunen