Kvinnan och man i metro station.

Helsingfors stad har förberett sig för att verkställa rekommendationen om munskydd

Läget gällande spridningen av corona har i augusti gått i en sämre riktning. Helsingfors stad har berett sig på åtgärder med vilka man dämpar epidemins spridning. Institutet för hälsa och välfärd THL har idag gett en rekommendation om munskydd vilket är ett bra tillägg till åtgärderna för att begränsa corona. En korrekt användning av munskydd i kollektivtrafiken och i andra situationer, där det inte är möjligt att undvika närkontakt, kan minska antalet smittor och förbättra säkerheten.

– Det krävs att vi alla tar vårt ansvar för att begränsa coronaepidemin. Hittills har helsingforsarna följt instruktionerna och rekommendationerna väl. Jag tror och hoppas att munskydd kommer att användas i stor utsträckning i kollektivtrafiken och andra situationer där det krävs. Smittosituationen är oroväckande och därför vill vi göra allt vi kan för att undvika strängare restriktioner i stadsbornas liv. Staden stöder med sina egna åtgärder användningen av munskydd och säkerställer att utsatta människor som är mindre bemedlade har möjlighet att följa rekommendationen, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Utgångspunkten är att varje stadsbo själv tar ansvar för sin egen användning av munskydd, anskaffning av munskydd och de kostnader som det medför. Ingen persons ekonomiska situation får dock bli ett hinder för att följa rekommendationen. Staden bereder en utdelning av tygmunskydd till utsatta mindre bemedlade stadsbor. Staden utreder utdelningen av munskydd i samarbete med bland annat organisationer. Det meddelas skilt om tidtabellen och platserna för utdelningen av munskydd.

Staden ger munskydd till dem som behöver dem i arbetet

Förutom personalen inom social- och hälsovård berörs även en del av stadens övriga personal av rekommendationen om munskydd på grund av sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren förser anställda som berörs av rekommendationen med munskydd.
Staden har en del munskydd i lager men pågår krisen länge behövs avsevärda mängder munskydd och staden har redan inlett ytterligare upphandlingen av dessa.

Verkställandet av rekommendationen om munskydd har koordinerats av Helsingfors, Esbo, Vanda, HRT och HUS.
Inom de närmaste dagarna ges ytterligare information om huvudstadsregionens kollektivtrafik och HRT:s åtgärder.

Läs mer:

THLs rekommendation om munskydd

HRT: Tillsammans för säkerhet: Vi rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken

Foto: Lauri Eriksson / HSL