Helsinki Pride 2020-veckan firas 7–13 september.

Helsingfors stad firar Pride-veckan på olika sätt

Helsinki Pride 2020-veckan firas 7–13 september. Helsingfors stad är officiell samarbetspartner för evenemanget.

Helsingfors har som mål att vara en stad där mänskliga rättigheter beaktas på ett brett plan och ingen trakasseras eller diskrimineras. De ambitiösa åtgärder som nämns i jämställdhets- och jämlikhetsplanerna på stadsnivå främjar genomgående detta mål i all verksamhet med kunder och samarbetspartner, men också bland de anställda.

I augusti ordnade Helsingfors stad och föreningen Helsinki Pride en utbildning riktad till stadens anställda i temat jämlikhet och jämställdhet för sexuella minoriteter och könsminoriteter. I utbildningen behandlades frågor om sexuell mångfald och könsmångfald på ett allmänt plan och deltagarna diskuterade hur stadens service skulle kunna utvecklas regnbågssensitivt. Inbjudan till utbildningen kom från borgmästare Jan Vapaavuori.

”Årets tema för Helsinki Pride-veckan är förebilder. I alla sociala grupper, speciellt på arbetsplatser, ska alla kunna känna sig värdefull och delaktig. I detta avseende vill vi vara en förebild. Hat har ingen plats i Helsingfors, och detta budskap bör förankras överallt”, säger Jan Vapaavuori.

Helsingfors stad ordnar sin första regnbågsinvånarkväll

Helsingfors stad ordnar sin första regnbågsinvånarkväll på stadshusets evenemangstorg den 8 september klockan 18–19.

Med anledning av coronaepidemin är deltagarantalet begränsat (40 personer), och platserna fylls i anmälningsordning. Du kan anmäla dig här.

Evenemanget kan ses i direktsändning på Helsinki-kanalen.

Närvarande är borgmästare Jan Vapaavuori, biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa, biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar, biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen och biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki.
Konferencier för evenemanget är Kelet Ali. Kelet är känd som en av drottningarna inom ballroom-danskulturen i Finland och titelperson i den biografiska dokumentären Kelet.

Synpunkter på och preliminära frågor om kvällens teman kan skickas via nätet före invånarkvällen fram till 7 september 2020 kl. 10.00.

På evenemanget kommer borgmästaren och de biträdande borgmästarna att berätta om hur sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter främjas i stadens verksamhet. Genom regnbågsinvånarkvällen strävar staden också efter att öka sexuella minoriteters och könsminoriteters delaktighet och möjligheter att påverka beslutsfattandet i staden.

En inspelning av evenemanget läggs senare ut på Helsinki-kanalen.

#sateenkaariasukasilta

Temaveckan erbjuder en rad aktiviteter

Under Pride-veckan ordnas olika evenemang i biblioteken, bland annat författarbesök, drag-sagostunder, olika workshoppar och tillställningar.
Helsingfors stads ungdomsservice har program för ungdomar.
Workshoppar och filmförevisningar med Pride-tema ordnas i Helsingfors kulturcentrer där avslutningsfesten för Pride-ungdomarna också hålls. Programmet på kulturcentrerna under Pride-veckan.

Gaykören Out ’n loud uppträder på innergården vid Helsingfors stadsmuseum tisdagen 8 september kl. 17.30. Guidade turer leder till Helsingfors förflutna ur ett queer-perspektiv. Mer information och anmälan här.

På HAM Helsingfors konstmuseum behandlas frågor om kroppslighet, kärlek, samvaro och traumaläkning vid paneldiskussionen Becoming tisdagen 8 september kl. 17. På programmet står också queer-guidningar till  Tove Janssons galleria och utställningen Könsförvirring. Under Pride-veckan är inträdet till utställningarna på nedre plan av HAM gratis. Mer information och anmälan här.

Bilderna för den digitala utställningen YÖELÄMÄ har tagits i Helsingfors mellan 1990 och 2020. Fotografierna visar klubbkulturen undre tre decennier och vittnar om hlbtq-personers mod, kreativitet och livslust. Kurator för utställningen är Janne Siironen.

Under Pride-veckan har utställningen öppet vardagar 8–16 på evenemangstorget vid Helsingfors stadshus.

Inom fostran och utbildning uppmanas enheter för småbarnspedagogik, skolor och läroinrättningar att lyfta fram jämställdhetsfrågor på sina arbetsplatser.

Som inledning på Helsinki Pride-veckan målas ett övergångsställe på Regeringsgatan i regnbågsfärger måndagen den 7 september 2020 (med reservation för vädret).

Parad och konsert ordnas på nätet

Det går att ansluta sig i regnbågens färger till Helsinki Pride-paraden på nätet från kl. 12 lördagen 12 september. Egen picknick går bra att ha från kl. 13 så länge säkerhetsrekommendationerna med anledning av coronapandemin följs. Helsinki Prides PrideCam rör sig på staden hela dagen, filmar grupper på staden och i parker och streamar evenemang.
En livestreamad Helsinki Pride 2020-konsert anordnas lördagen 12 september kl. 16–18. Den visas på Helsinki Prides webbplats och på Yle. Konserten hålls i Sjökabelhallen på Kabelfabriken.

Helsinki Pride är det största evenemanget i temat mänskliga rättigheter och kultur i Finland. Evenemanget produceras med gemensamma krafter av ett fåtal anställda, ett tiotal partnerorganisationer och ett stort antal frivilliga.

Arrangör för evenemanget är föreningen Helsinki Pride, som arbetar för de sexuella minoriteternas och könsminoriteternas rättigheter året runt.

Helsingfors stad är en av huvudsamarbetspartnerna för Helsinki Pride-veckan. Syftet med samarbetet är att öka gemenskapskänslan och delaktigheten i staden och att förbättra stadsinvånarnas kunskap om jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Helsinki Pride-veckan 7–13 september 2020

#imwithpride ja #helsinkipride2020

Läs mer:

Programmet under Pride-veckan

Parad på nätet
 
Helsinki-kanalen, direktsändning från Regnbågsinvånarkvällen

Programmet på Helsingfors stads bibliotek under Pride-veckan

Helsingfors stads ungdomsservice programmet under Pride-veckan

HAM Helsingfors konstmuseum

Helsingfors stadsmuseum

Programmet på kulturcentrerna under Pride-veckan

Jämlikt Helsingfors


 Bild: Kimmo Brandt.