Mimmit koodaa workshop. Foto: Mikke Pöyhönen

Helsingfors sökte lösningar för att mäta digitala färdigheter på Mimmit koodaa -hackathon

Helsingfors satsar seriöst på att bli världens bäst fungerande stad, som har de bästa möjliga förutsättningarna för arbete och boende. Ett betydelsefullt steg mot målet är att hjälpa dem vars sysselsättning hindras av otillräckliga digitala färdigheter. I framtiden kommer tillräckliga digitala färdigheter att vara en förutsättning för sysselsättning inom i stort sett alla branscher. Samtidigt har Helsingfors stad som mål att göra den rätt så mansdominerade bilden av informationsteknik- och programvarubranschen mer mångsidig. 

Med dessa målsättningar i åtanke deltog Helsingfors stads sysselsättningstjänster i Mimmit koodaa-hackathon 17–19.9.2021. Staden erbjöd även en egen skräddarsydd utmaning till dem som deltog i evenemanget. Där fick de tävlande teamen planera lösningar för mätning, identifiering och utveckling av digitala färdigheter hos arbetssökande.  

Stadsbornas sysselsättning är viktig för Helsingfors stad. Ett steg mot att förbättra den digitala kompetensen är just att identifiera enskilda sökandes färdigheter. Målet är att arbetssökande med hjälp av mätningarna av deras digitala färdigheter bättre kan hitta utbildningar som passar den egna kunskapsnivån och staden kan också svara på kompetensutvecklingsbehov genom att erbjuda lämplig utbildning. 

Hög kvalitetsnivå på hackathon – vinnarlaget kombinerade många behov i en lösning på ett skickligt sätt 

Vid hackathonet sökte Helsingfors en skalbar och lättanvändbar metod för att kartlägga de sökandes digitala färdigheter. Detta kunde exempelvis ske med hjälp av en app eller ett spel i mobilen. Under veckoslutet deltog sex tävlingsteam i Helsingfors utmaning och de fick stöd av mentorer bestående av Helsingfors sysselsättningstjänsters personal.  

”Vi lyckades nå en väldigt mångsidigt kunnig och motiverad grupp tjejer för detta hackathon och för lösningarna av problemet. Detta vittnar om kvinnors tidigare ouppmärksammade och outnyttjade stora potential som nu lyckligtvis kunde tillgodogöras. Deltagarna tyckte att evenemanget var lyckat och inspirerande samt att det gav upphov till många fortsatta idéer”, konstaterar Milja Köpsi, ansvarig för Mimmit koodaa-programmet. 

I de deltagande teamens lösningar såg man tydligt deltagarnas olika kompetensbakgrunder i allt från dataanalys till planering av användargränssnitt och front/backend-kodning. Samtidigt var de lösningar som teamen presenterade uppfinningsrika och de identifierade även stadens behov. Appen som gjordes för Helsingfors skulle nämligen följa stadens varumärkesanvisningar, Helsinki Design System som används i Helsingfors webbplatsplanering samt i synnerhet kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR.  

Tävlingen vanns slutligen av ett förslag med titeln Digital Competence Challenge. I det vinnande laget ingick Arjeta Peshtani, Yen Nguyen, Laura Hannula och Marina Massoud. Lösningen var en app där användaren kan logga in för att både testa och lära sig digitala färdigheter på olika nivåer som behövs i sökandet av arbete. Idén innefattade även en bottbaserad assistent som hjälper och motiverar i användningen av appen. Appens användargränssnitt är lätt att använda och tar hänsyn till olika slags användare både i sin tillgänglighet och i sin visualitet. Vinnarteamet kom även på att i sin lösning på ett bra sätt använda sig av möjligheterna till utvärdering av individens kompetens, handledning och insamling av data samt Europeiska kommissionens referensram för digital kompetens. Vinnarlaget belönades med ett pris på 1 500 euro.

Även lösningar från andra team hade fräscha förhållningssätt och den mest optimala lösningen att ta i bruk skulle antagligen vara en kombination av alla teamens idéer. 

”Det var fantastiskt att se hur alla team lyckades producera fyndiga och praktiska lösningar som staden kan använda för att förebygga digital marginalisering från arbetslivet”, konstaterar utvecklingschef Johannes Hirvelä från Helsingfors stads näringslivsavdelning. 

Mimmit koodaa-programmet stöttar kvinnor som är intresserade av programvarubranschen 

Mimmit koodaa-programmets verksamhet och evenemang bryter aktivt ner myten om att kodning bara är för män och matematiskt specialbegåvade. Programmets långsiktiga mål är att ge kommande generationer en likvärdig möjlighet att studera och vara framgångsrika inom IT-branschen, oavsett kön. Programmet erbjuder kostnadsfri verksamhet med låg tröskel till kvinnor som inte har tidigare erfarenhet av programvaruutveckling. Det drivs av Ohjelmisto- ja e-business ry och dess medlemsföretag. Sammanslutningen har redan över 6 000 tjejer. 

Mimmit koodaa-hackathon verkställdes av Ultrahack, som årligen arrangerar tiotals hackathon internationellt. Dessutom samarbetade man även i stor omfattning med städer och företag i arrangemanget av hackathonet. Evenemangets huvudarrangörer var, förutom Helsingfors stad, även Accenture, Reaktor, eCraft, Nordea och Microsoft. Esbo stad, Stora Enso, Supercell, Oracle, ABB, CGI, Solita, EY, Futurice och Wärtsilä medverkade också. 

Mer information:

Mer information om Mimmit koodaa -programmet (på finska)
Mer information om Hackaton och Ultrahack (på engelska)
Vinnare och andra pristagare vid hackathon (på engelska)
Europeiska kommissionens referensram för digital kompetens (på engelska)

Bildtext: Målet med programmet Mimmit koodaa är att ge alla, oavsett kön, en likvärdig möjlighet att studera och vara framgångsrika inom IT-branschen. Foto från Mimmit koodaa-workshop år 2019. Foto: Mikke Pöyhönen