Turister i Helsingfors

Helsingfors siktar på ett nivåhopp i internationell välkändhet och konkurrenskraft – ett nytt bolag förenar Helsinki Business Hub och Helsinki Marketing

Den internationella konkurrensen om experter, investeringar och innovationer blir hela tiden hårdare också mellan städerna. I framtiden vill Helsingfors klara sig ännu bättre i denna tävling. Syftet med det nya bolaget som kombinerar Helsinki Business Hubs, Helsinki Marketings och Helsinki Abroads funktioner är att göra Helsingfors mer välkänt på internationell nivå och locka allt fler utländska besökare, företag, investeringar och experter till Helsingfors.

Helsingfors stad har gjort en utredning om funktionerna som relaterar till att bygga upp internationell välkändhet, konkurrenskraft och dragningskraft. På basis av utredningen håller man få att bereda en sammanslagning av Helsinki Business Hub, Helsinki Marketing och Helsinki Abroad i slutet av 2020 och början av 2021. När sammanslagningen av funktionerna förverkligas kommer personalen att flytta till det nya bolaget som s.k. gamla anställda i enlighet med överlåtelseprinciperna.

– Helsingfors stads internationella attraktion och välkändhet har förbättrats betydligt under de senaste åren som resultat av stadens målmedvetna verksamhet. Jämfört med flera europeiska städer har vi ändå ännu mycket att göra. Med omorganiseringen eftersträvar vi ett nytt, betydande kliv i att locka såväl investeringar som företag och experter till Helsingfors, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Det nya bolagets verksamhetsmodell baserar sig på stadens starka och tydliga strategiska mål, att bygga Helsingfors stads varumärke och välkändhet för utländska målgrupper, inriktad internationell marknadsföring och kommunikation, och att locka internationella BtoB-evenemang, kongresser och besökare. Dessutom deltar bolaget i att utveckla och koordinera nätverk samt helhetskoordinering av servicestigar för utländska företag. Modellen baserar sig på stadsstrategins teman och mål för internationell dragningskraft och näringsarbete.

Nivåhopp eftersträvas för Helsingfors internationella konkurrenskraft

I den nya verksamhetsmodellen skulle de bolagiserade funktionerna som fokuserar på att utveckla Helsingfors stads internationella konkurrenskraft och dragningskraft samlas i ett bolag som ägs av staden. Tillsammans skulle de förverkliga samma mål som baserar sig på stadsstrategin.

Bolagets mål och verksamhet har en allt tydligare relation till stadens övriga mål och tyngdpunkter som styr verkställandet av stadsstrategin. Bolagets alla funktioner skulle riktas in på stadens mål på ett allt enhetligare sätt.

Målet är att ett smidigt, flexibelt och kundorienterat verksamhetssätt som reagerar på ändringar i verksamhetsmiljön blir lättare att uppnå än tidigare. Bolaget skulle också fungera som en del av ett omfattande ekosystem och utföra intensivt nätverkssamarbete på både nationell och internationell nivå.

Förberedelserna för att grunda den nya organisationen fortsätter under resten av 2020. Planen är att behandla grundandet av den nya organisationen i stadens beslutsfattande i början av 2021 och att bolaget skulle inleda sin verksamhet på våren 2021.

Mera information:

Helsinki Business Hub

Helsinki Marketing