Helsingfors.

Helsingfors satsar på en säker turistupplevelse

Helsingfors, som öppnas igen efter en lång tid av restriktioner på grund av coronaviruset, vill se till att de besökare som återvänder till staden får en så angenäm och tillförlitlig upplevelse som möjligt av de evenemang som huvudstaden har att erbjuda. Helsingfors lät i samarbete med servicedesignbyrån Hellon göra en undersökning för att identifiera sådana åtgärder som ger klienterna sinnesfrid och en allmän trygghetskänsla under evenemang och i samband med turisttjänster.

Enligt undersökningen, som genomfördes i maj–juni 2020, ansåg 66 procent av konsumenterna att trygghetskänslan är en av de viktigaste faktorerna som påverkar deras beslut när det gäller fritidsresande. Samtidigt ansåg 32 procent av konsumenterna att de skulle börja använda sig av turisttjänster tidigare än planerat om tjänsteleverantören särskilt beaktar säkerheten och vidtar åtgärder som främjar säkerheten. Något mindre än hälften (45%) av alla tillfrågade upplevde att det redan är tillräckligt säkert att resa till städer inom landet.

Undersökningen behandlade också de tillfrågades förtroende och villighet att delta i evenemang. Resultatet visade att de tillfrågade än så länge tvekar mera på att delta i evenemang och att endast 26 procent av de tillfrågade upplevde att det just nu är tillräckligt säkert att delta i evenemang.

”Efter en lång isolering sätter vardagen igång igen, men den är annorlunda än förr. Det är viktigt att serviceleverantörerna i Helsingfors förstår hur kunderna uppfattar säkerheten. Allmänheten måste känna sig trygg på evenemang och i staden. Efter undantagssituationen är det viktigt att man vid evenemang i Helsingfors förutom njutning även får sinnesfrid", säger Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stads näringslivsdirektör.

Så här försäkrar staden en framgångsrik upplevelse av säkerheten

  • En personal som uttrycker sig lugnt och tydligt spelar en viktig roll för kundernas upplevelse av säkerheten.
  • Kunderna bekymrar sig vanligtvis över andra kunder och deras beteende; det är viktigt att tjänsteleverantören ser till att säkerhetsavstånden och andra gemensamma regler följs av kunderna.
  • Aktiv, tydlig och proaktiv kommunikation om säkerhetsåtgärder skapar förtroende.
  • Åtgärderna för att främja renlighet och hygien i lokalerna får göras synliga för kunderna.
  • Det är viktigt att göra det enkelt för kunderna att ge respons och att reagera på responsen.

Utifrån resultaten av undersökningen ger Helsingfors stad förslag till åtgärder för en säker kundupplevelse. Läs mer om dessa förslag på stadens webbplats (på finska).

Foto: Jussi Hellsten