Helsingfors sammanför arbete och experter

Läget som coronaviruset orsakat har kraftigt förändrat stadens tjänster. En del av funktionerna är tillfälligt stängda men samtidigt har behovet av arbetskraft ökat betydande på andra håll. Helsingfors vill använda alla till buds stående medel för att inte permittera personalen.

Helsingfors har beslutat grunda en Expertbank (Osaajapankki) så att de anställdas arbetsinsatser och kunnande kan utnyttjas där behovet just nu är som störst.

Stadens anställda har mycket mångsidiga erfarenheter och kunnande. Jag uppmuntrar var och en att fundera på hur man kan vara till hjälp i den här situationen. Nu behöver vi god sammanhållning, flexibilitet och mod att ta sig an sådana uppgifter i vilka vi behövs, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

I fortsättningen bedömer förmännen personalens arbetssituation och säkerställer att alla anställda är fullt sysselsatta. Om detta inte är möjligt inleder förmannen arrangemang för att den anställda ska vara fullt sysselsatt. Den anställda anmäler sig till Expertbanken (Osaajapankki), genom vilken hans eller hennes arbetsinsats kan vara till nytta i hela stadens organisation. En person kan vara överförd till andra sysslor på detta sätt i högst åtta veckor.