Människan städer.

Helsingfors planerar att avstå från sitt ägande av Palmia

Helsingfors stad börjar utreda att avstå från ägandet av Palmia Oy. Stadens koncernsektion fattade beslut om ärendet vid sitt möte den 24 januari.

Enligt stadens koncerndirektiv måste stadens ägande grunda sig på ett syfte och ett mål i stadens strategi. För Palmias del gäller detta inte längre, eftersom Palmia nuförtiden verkar som stadens serviceproducent på grundval av konkurrensutsättningar. Stadsstyrelsen fattade våren 2021 beslut om företagets ägarstrategi enligt vilken stadens ägarintresse för företaget endast är ekonomiskt. Stadens koncernenhets bedömning är att företagets utmanande ekonomiska situation för sin del motiverar att hitta en ny ägargrund.

”Att avstå från företaget genomför stadens ägarstrategi och är ett sätt att framskrida som godkänns av alla stadsstyrelsegrupper. Jag tror starkt att det finns intresse på marknaden för den helhet av serviceverksamhet och kundrelationer som företaget har byggt upp. Palmia har ett omfattande och mångsidigt servicenätverk samt kompetent och engagerad personal inom alla företagets olika sektorer. Dessutom är Palmia ur perspektivet för sin affärsverksamhet i en situation, där det kan ha nytta av en annorlunda ägare för att ta nästa steg i utvecklingen. Företagets situation har varit ekonomiskt utmanande. Verksamheten har inte varit lönsam och det föregående årets resultat förväntas vara förlustbringande. Man strävar efter att för Palmia hitta en ägare som kan vända verksamheten lönsam”, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Helsingfors stad äger företaget i sin helhet och stadens olika aktörer utgör en betydande kund för Palmia. De tjänster som företaget producerar för staden grundar sig nuförtiden dock på stadens offentliga konkurrensutsättningar i vilka Palmia har deltagit tillsammans med andra aktörer på marknaden. Detta innebär att en strategisk koppling saknas mellan stadens ägande och de tjänster som är köpta från Palmia. Stadens ägande behövs inte heller för att trygga de tjänster som produceras i enlighet med de konkurrensutsatta avtalen.

Staden fortsätter som Palmias kund som avtalat

Staden fortsätter som Palmias kund såsom hittills. Det faktum att man eventuellt avstår från ägandet av Palmia påverkar inte de avtal som redan nu grundar sig på öppna upphandlingar. Det eventuella ägarbytet inverkar inte heller på de gällande serviceavtalen som Palmia har med andra kunder.

Det tar ungefär 9–12 månader att utreda försäljningen av Palmia, det vill säga Palmia säljs eventuellt före utgången av 2022. Staden fattar beslut om den eventuella försäljningen av Palmia först efter att utredningen har blivit färdig och efter att den har fått köpeanbud.

Personalens ställning hos Palmia är viktig för att garantera tjänsternas kvalitet. Man säkerställer att personalen regelbundet får information om situationen, vilket stöds under hela processen.

Palmia Oy producerar restaurang- och måltidstjänster samt fastighets-, städ- och säkerhetstjänster. Palmia är producerar tjänster på ungefär tusen olika objekt på tretton olika orter i södra Finland. Palmia har cirka 2 400 anställda och ett dotterbolag, Palmia Palvelut Oy. De viktigaste kunderna är städer, aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen och stora företag.

Foto: Palmia