Helsingfors stadshuset.

Helsingfors påskyndar åtgärder för att korrigera problemen med löneutbetalningen

Helsingfors stad har tagit i bruk ett nytt lönesystem under våren. Man löser problem med löneutbetalningen som uppkom vid ibruktagandet på många sätt.

Sammanlagt cirka fem procent av Helsingfors stads personals löner har betalats ut fel eller inte alls. Problemen har till stor del berott på brister i dataöverföringen samt mängden manuellt arbete när man övergick från det gamla lönesystemet till det nya.

På grund av situationens allvar påskyndar staden de åtgärder som används för att lösa problemen med löneutbetalningen.

”Det är uppenbart att ibruktagandet inte har gått så bra och det är mycket beklagligt att så många människor råkat ut för oskäliga svårigheter på grund av detta. Vi har ökat de resurser som behövs för att lösa problemet, och vi ökar dem ytterligare, tills problemen med löneutbetalningen har kunnat lösas”, säger kanslichef Sami Sarvilinna.

Kraftig rekrytering av mer personal till lönekontoret

Man har rekryterat tiotals nya anställda till stadens lönekontor och kundtjänst. Dessutom gör staden interna personalöverföringar och samarbetar med en extern partner för att påskynda korrigeringsåtgärderna. Med hjälp av förstärkningen korrigerar man alla lönefel samt snabbt arbeta igenom kontaktförfrågningar som hopats hos kundtjänsten.

Målet är att lönerna som helt saknas och de största lönefelen ska betalas ut inom 2 vardagar från att anmälan har kommit in.  Övriga fel korrigeras så fort som möjligt.

Helsingfors och Sarastia Oy har ett nära samarbete

Sarastia Oy, som levererat lönesystemet, och Helsingfors stad samarbetar i nära kontakt för att få systemet att betjäna Helsingfors behov. Som en stor aktör har Helsingfors också en roll i vidareutvecklingen av systemet.

Det löne- och personaluppgiftsystem som staden tidigare använde var från 1980-talet och dess tekniska support tar slut vid årsskiftet.

Mer information:

Lönekontorets kontaktuppgifter på finska finns här.