Smart Fiskehamnen, foto: Vesa Laitinen.

Helsingfors på femte plats i en jämförelse av kongresstäder

Helsingfors placerade sig på femte plats i jämförelsen Global Destination Sustainability som mäter hållbarhet hos kongresstäder. Kongressen Nordic Social Work hämtar till Helsingfors experter inom socialt arbete, som till ett antal överträffar förväntningarna.

Helsingfors har igen fått ett internationellt erkännande som kongress- och konferensstad. Leadership Award-priserna i jämförelsen Global Destination Sustainability (GDS) utdelades på världskongressen International Congress and Convention Association (ICCA) i Dubai den 14 november. Segraren i jämförelsen var Göteborg och Helsingfors placerade sig på en delad femte plats med Uppsala. Ifjol var Helsingfors sjätte.

I GDS-jämförelsen mäts årligen kongress- och konferensstäder ifråga om åtgärder som gäller miljögärningar och socialt ansvar. Dessutom bedöms i jämförelsen producentleverantörernas åtaganden och städernas kongressenhets verksamhet ur hållbarhetens synvinkel. Syftet är att främja kongressaktörernas medvetenhet om hållbara lösningar.

”Det är fint att Helsingfors igen varit framgångsrik i GDS-jämförelsen. Frågor som gäller hållbarhet och ansvar är viktiga för oss och vårt mål är att vi med våra lokala partners fortlöpande kommer på ännu mer hållbara lösningar. Vi uppmuntrar internationella kongresser till ansvar exempelvis genom att dela ut know how om kongressen till det lokala samfundet eller genom att stödja forskning inom branschen i värdstaden,” säger Ines Antti-Poika, kongresschef vid Helsinki Marketing.

Helsingfors vill vidare skilja sig från mängden genom att erbjuda hållbara lösningar och fungera som banbrytare vad gäller globalt ansvar på lokalnivå. Som exempel kan nämnas att Helsingfors stadsstrategi har flera gemensamma punkter med FN:s verksamhetsprogram.  

”Fr.o.m. maj detta år är New York globalt den första staden, som på stadsnivå rapporterar om sina målsättningar gällande hållbar utveckling direkt till FN. Helsingfors skulle vilja följa New Yorks exempel och bli den andra staden som gör detta. Ifall vi skulle binda oss till rapporteringen så skulle vi kunna bättre vara med i internationella jämförelser. Vidare skulle vi få värdefull information, som skulle hjälpa oss att utveckla Helsingfors till en bättre kongresstad”, fortsätter Antti-Poika.

Antalet deltagare i konferensen Nordic Social Work överskrider förhandsförväntningarna

Helsingfors universitet är värd för kongressen Nordic Social Work som äger rum den 21–23 november. Kongressen hämtar forskare och yrkesutövare inom socialt arbete till huvudstaden. Deltagarmängden överskrider till antalet förhandsförväntningarna. Konferensen har väckt stort intresse internationellt och antalet registrerade deltagare är nu redan över 260 från cirka 20 olika länder.

Också på de kongresser där Helsingfors universitet fungerar som värd dryftas frågor om ansvar och hållbarhet, bland annat ifråga om upphandling av material. Exempelvis vid arrangemangen av kongresserna och ifråga om materialen prioriteras lokala aktörer. Även universitetet uppmuntrar de kongresser som det är värd för att lämna något bestående i Helsingfors, som är till nytta för det lokala forskningsarbetet.

”Det rikliga deltagarantalet vittnar om att Helsingfors som kongresstad är intressant och fungerande. Då konferensen Nordic Social Work ordnas i Helsingfors ger det finländska specialister i branschen möjlighet att diskutera med internationella experter. Sakinnehållet under konferensen kommer säkert att väcka fruktbara diskussioner och tankeutbyten. Ur ansvarskänslans synvinkel är kongressen Nordic Social Work exemplarisk, eftersom också stadsborna är välkomna att delta på evenemanget”, säger Jenny Högström, konferenssekreterare vid Helsingfors universitet. 

DELA