Publikationen Helsingfors områdesvis 2019

Helsingfors områdesvis 2019: Fakta om olika delar av Helsingfors och hur de utvecklats

Publikationen Helsingfors områdesvis 2019, som presenterar statistik över Helsingfors områden har getts ut. I den sammanställs fakta om olika stadsdelar och presenteras vår stads många uttryck. De statistiska beskrivningarna av de åtta stordistrikten och 34 distrikten kompletteras med en översikt av hela stadens utveckling och ställning som en del av Helsingforsregionen.

Helsingfors områdesvis 2019 är en publikation från Helsingfors stadskanslis enhet Stadsforskning och statistik.

Helsingfors består av karaktäristiska stadsdelar, var och en med en egen historia och nuläge. Publikationen inleds med en översikt av utvecklingen i staden samt en jämförelse av områdena. För varje stordistrikt har vi tagit med de senaste rönen om områdenas befolkning, utbildnings- och inkomstnivå, boende, sysselsättning och arbetstillfällen samt skol-, social-, hälso- och övrig service. Områdenas markanvändning och service presenteras i detaljerade kartor. Dessutom belyses huvuddragen i distriktens historia och nuvarande framtoning, och även framtidsutsikterna synas.

Boken ges ut på webben varje år och i tryck vartannat år. Helsingfors områdesvis 2019 är tillgänglig både i tryck och som nätpublikation.

Publikationen är delvis även på svenska och engelska.
Mer detaljerad statistik för områdena finns på http://www.aluesarjat.fi (på finska)

Läs mer:

Helsingfors områdesvis 2019 (pdf)