En skärmdump från den virtuella utbildningens marknadsföringsvideo.

Helsingfors och Duodecim genomför ett pilotprojekt för att erbjuda virtuell utbildning för joursituationer i hemvården

Antalet klienter ökar inom hemvården och akuta vårdsituationer blir alltmer utmanande. De leder ofta till samtal till nödcentralen och att klienten förs till jouren även om utbildad personal kunde sköta många situationer hemma hos klienten. Genom ett gemensamt pilotprojekt har Duodecim Oppiportti, som är en fortbildningstjänst för hälsovårdspersonal, och Helsingfors stad utrett hur väl virtuell utbildning fungerar i hemvården och i omsorg dygnet runt. I fortsättningen kan ny teknologi utnyttjas ännu bättre också i utbildningen inom vård- och omsorgsbranschen.

Pilotprojektet med virtuell utbildning för joursituationer inom hemvården inleddes i mars 2020, men det avbröts på våren på grund av coronaviruspandemin och fortsatte i höstas. I den virtuella utbildningen övade vårdpersonalen på systematisk bedömning av de grundläggande livsfunktionerna, vidare åtgärder på basis av dem, samt konsultation mellan anställda i en miljö som påminner om verkliga förhållanden. VR-glasögon och dator fungerade som hjälp i utbildningen.

Vårdpersonalen hade mycket positiva erfarenheter av utbildningen

Enligt enkäten som deltagarna fyllde i efter att ha övat på joursituationerna var resultaten av att utnyttja virtuell verklighet mycket lovande. Över 90 procent av deltagarna som fyllde i enkäten bedömde att VR-övningen var mycket bra oberoende av åldersgrupp och arbetserfarenhet. Deltagarna uppskattade också att utbildningen kommer att påverka det egna arbetet i joursituationer i fortsättningen. Samtidigt uppskattades vårdpersonalens konsultationsfärdigheter ha förbättrats med hjälp av utbildningen.

De här virtuella övningarna som kompletterar våra webbutbildningar erbjuder nu en övningsmiljö som motsvarar verkligheten även för personal inom vård- och omsorgsbranschen. Det har tidigare funnits lite av den här typen av utbildning, där man kan testa sina färdigheter på ett tryggt sätt och lära sig nytt med en virtuell patient, konstaterar Duodecim Oppiporttis chefredaktör Johanna Tulonen-Tapio.

Som föregångare i ibruktagandet av ny hälsovårdsteknologi har Duodecim också utvecklat VR-utbildningar för organisationer om återupplivning samt om att utvärdera en medvetslös patient och att inleda vården. VR-utbildning ger möjligheten att oberoende av tid och plats få tillgång till en oberoende och kostnadseffektiv utbildning.

Helsingfors som föregångare i virtuella utbildningar för vårdare

Under 2017–2020 utredde Helsingfors stads Pätijä-projekt orsaker till varför det görs så många alarm till akutvården från hemvården och omsorgen dygnet runt, och varför jouren används så mycket. Ett utvecklingsobjekt är att stärka kompetensen. Det kom ett önskemål från fältet om en ny slags utbildning och övningsmiljö.

– VR-utbildningarna är en fin, ny landvinning för oss och en del av den digitala utvecklingen inom hälsovården. Jag är mycket glad över att Duodecim tog tag i den här idén och att vi började utveckla vårt samarbete. De virtuella utbildningarna kommer sannolikt att börja på nytt nästa vår, då vi också kommer att besluta om hur många nya VR-utbildningsapparater vi ska skaffa och vart de ska placeras, berättar Helsingfors stads projektchef Tuula Lahti.

Under plötsliga joursituationer måste vårdaren hålla sig lugn och säker. Den virtuella utbildningen gav deltagarna ett minnesspår om hur man i fortsättningen bättre kan se till att observera klientens heltäckande välbefinnande också i oväntade situationer. VR-utbildningen gav nyttiga redskap för vårdsituationer och rapportering.

Ytterligare information:

Länk till marknadsföringsvideon