Helsingfors nya stadsfullmäktige sammanträdde för första gången – fullmäktiges presidium, borgmästarkollegiet och de övriga förtroendevalda inleder sina uppdrag

Det nya stadsfullmäktige inledde sin fyraåriga mandattid 2.8.2021. Helsingfors stadsfullmäktige har sammanlagt 85 ledamöter valda genom kommunalval. Fullmäktiges sammansättning enligt fullmäktigegrupp är:

 • Samlingspartiet 23 ledamöter
 • De gröna 18 ledamöter
 • Socialdemokraterna 13 ledamöter
 • Vänsterförbundet 11 ledamöter
 • Sannfinländarna 9 ledamöter
 • Svenska folkpartiet 5 ledamöter
 • Rörelse Nu 3 ledamöter
 • Centern 2 ledamöter
 • Kristdemokraterna 1 ledamot.

Stadsfullmäktiges nya sammansättning finns på webbplatsen hel.fi.

Läs mer om borgmästarkollegiet i stadens nyhet.

Fullmäktige tillsatte också stadsstyrelsen och andra förtroendeorgan

Stadsfullmäktige fastslog vid sammanträdet också den nya  stadsstyrelsens sammansättning och utsåg ledamöter i näringslivssektionen och koncernsektionen. Ordförande för stadsstyrelsen och dess sektioner är borgmästare Juhana Vartiainen.

Fullmäktige utsåg dessutom ledamöterna i sektornämnderna och de övriga nämnderna och direktionerna. De framgår av bilagorna till föredragningslistan.

Stadsfullmäktiges sammanträden hösten 2021

Stadsfullmäktige sammanträder på hösten enligt följande:

 • 02.08 kl. 18
 • 25.08 kl. 18                
 • 08.09 kl. 18 (frågestund)
 • 22.09 kl. 18                
 • 06.10 kl. 18 (motionsbehandling)
 • 20.10 kl. 18 (frågestund)
 • 03.11 kl. 18                
 • 10.11 kl. 16 (budgetbehandling)
 • 24.11 kl. 18 (budgetbehandling, motionsbehandling)
 • 08.12 kl. 16

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här


Photo: Marjo Karttunen